Week van de veiligheid: zorg dat je voorbereid bent op criminaliteit

11 oktober 2021

Tijdens de donkere dagen in het najaar neemt de kans op criminaliteit toe. U en uw medewerkers kunnen veel ellende voorkomen door preventieve maatregelen te nemen. Deze Week (week 41, 11-17 oktober) is daarom omgedoopt tot de Week van de Veiligheid. Al meer dan 10 jaar wordt zo het thema veiligheid extra onder de aandacht gebracht. Onder andere MKB-Nederland, politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werken hier in samen. Lees meer over activiteiten deze week op de campagnewebsite.
Het is goed, voordat de Sinterklaas- en Kerstdrukte losbarst, even stil te staan bij de veiligheid in en rondom uw winkel. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld de Top Tien Tips winkelveiligheid die u eerder van de NSO hebt ontvangen.
Goede afspraken met uw personeel beperken de kans op winkeldiefstal. Ook door afspraken met collega’s uit de buurt (de winkeliersvereniging) kunt u de criminaliteit in uw winkelgebied beheersen. Bedenk bij winkeldiefstal dat u met een planmatige aanpak in uw winkel al heel wat kunt bereiken. Lees hier meer over voorkoming van winkeldiefstal.