NSO Retail Podcast: Kansen voor de Speciaalzaak

9 november 2021

Tijdens de NSO Retailbeurs van 3 oktober jl. vond een aantal rondetafelgesprekken plaats. Onder leiding van Janwillem Burgering en Daan Merckx (retail inspiratie manager) werd gesproken over voor de ondernemers relevante onderwerpen.
In deze NSO Retail Podcast spreken zij met Marjolein van Renssen (Tabakspeciaalzaak van Renssen & bestuurslid NSO Retail) en Wil Winkelman (Limtaco Nederland) over de kansen voor de speciaalzaak. Aan bod komen onderwerpen als:
* hoe zijn speciaalzaken door de coronaperiode gekomen?
* hoe passen speciaalzaken zich aan de veranderende wet- en regelgeving en wat is het toekomstbeeld voor de tabaksspeciaalzaak?
* hoe laat je je specialisme in de toekomst gelden?
* hoe bereid je je voor op 2024 wanneer mogelijk de tabaksverkoop uit de supermarkten en benzinestation verdwijnt? Luister hier deze NSO Retail Podcast terug.