NVWA: “Verkoop nicotinezakjes per direct verboden”

15 november 2021

Dinsdag 9 november heeft Staatssecretaris Blokhuis van VWS de Tweede Kamer geïnformeerd dat zogenoemde nicotinezakjes (zakjes met nicotine bevattend poeder zonder tabak) onder de Warenwet vallen.
De NVWA heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de schadelijkheid van deze nicotinezakjes. Uit dat onderzoek blijkt dat nicotinezakjes een schadelijk levensmiddel zijn. Op basis van die risicobeoordeling heeft de NVWA woensdag 10 november bekend gemaakt dat nicotinezakjes per direct verboden worden in Nederland. Dit betekent dat de nicotinezakjes niet meer verhandeld mogen worden.
De NVWA roept importeurs, groothandel en detailhandel op direct maatregelen te nemen om te voorkomen dat dit product in de handel komt of blijft. Zij ziet toe op de naleving van dit verkoopverbod. Daarbij wordt in eerste instantie de aandacht gericht op de fabrikanten en importeurs van deze producten.
Vanuit de markt worden vraagtekens geplaatst over de legitimiteit van dit NVWA-besluit. Dit zou in strijd zijn met richtlijnen vanuit de Europese Unie. Desgevraagd blijft de NVWA bij haar standpunt dat de handel in nicotinezakjes per direct verboden is.