Kosten betalingsverkeer licht gedaald

11 februari 2022

De totale kosten van het betalingsverkeer bij toonbankinstellingen (detailhandel, horeca, bemande tankstations en ambulante handel) bedroegen in 2020 1,35 miljard euro. In 2017 was dat 1,42 miljard euro. Als gevolg van de coronamaatregelen daalde in 2020 het aantal transacties met 14%; het aantal contante transactie’s daalde nog harder en nam het afgelopen drie jaar met 49% af. Dit blijkt uit onderzoek van Betaalvereniging Nederland dat deze week werd gepubliceerd.
Uit het onderzoek blijkt dat een contante betaling momenteel gemiddeld 2,8 keer duurder is dan een pinbetaling. Een contante betaling kost een ondernemer gemiddeld € 0,49 (tegen € 0,29 in 2017); de gemiddelde kosten van een pintransactie bleven €0,17. De kosten van een creditkaartbetaling zijn voor een ondernemer in doorsnee het duurst met gemiddeld € 1,19 per transactie.