Kabinet streeft naar smaakjesverbod per 1 januari 2023

4 maart 2022

Op het Ministerie van VWS is Maarten van Ooijen de nieuwe staatssecretaris die zich bezighoudt met het tabaksbeleid. Evenals zijn voorganger, Paul Blokhuis, is hij lid van de ChristenUnie. Onlangs beantwoordde hij schriftelijke vragen uit de Tweede Kamer.
Daaruit kwam onder meer naar voren dat dit kabinet van mening is dat zowel roken als dampen schadelijk is en dat de grootste gezondheidswinst wordt behaald wanneer rokers volledig stoppen met roken en niet op een vervangend schadelijk product overstappen zoals de e-sigaret.
Van Ooijen: “Het is van groot belang te voorkomen dat e-sigaretten door jongeren worden gebruikt. Daarom is het reguleren van de smaken van vloeistoffen van e-sigaretten van belang. Op dit moment wordt de ministeriele regeling hierover uitgewerkt, de beoogde inwerkingtreding van deze regelgeving is 1 januari 2023”.
Hierin zal een beperkte lijst worden opgenomen van smaakjes die dan nog wèl mogen worden toegevoegd aan de vloeistoffen voor e-sigaretten.