Aanscherping reclameverbod rookwaren per 1 juli a.s.

19 mei 2022

Op 1 juli a.s. treedt een wijziging van de Tabaks- en rookwarenregelgeving in werking waarmee het reclameverbod voor rookwaren wordt aangescherpt. Belangrijke wijziging is dat vanaf die datum geen tabaksreclame meer gemaakt mag worden in de gemakswinkel.

Per die datum worden ook verhittingsapparaten voor tabak onder de werkingssfeer van de Tabaks- en rookwarenwet gebracht. De NVWA heeft de aanpassingen verwerkt in het NVWA webdossier Roken  en tabak. Vanaf 1 juli gaat de NVWA toezicht houden op de naleving van deze regels. 

Voor onze branche zijn de belangrijkste wijzigingen:  

  • Voor verhittingsapparaten gelden vanaf 1 juli ook de regels voor het reclameverbod, het uitstalverbod en de leeftijdsgrens. Ook moet de verpakking van verhittingsapparaten vanaf die datum een gezondheidswaarschuwing bevatten. Voor oude verpakkingen geldt een uitverkooptermijn van 1 jaar tot 1 juli 2023.
  • Niet geregistreerde speciaalzaken (gemakswinkels) mogen vanaf 1 juli in en aan de winkel geen reclame meer maken voor rookwaren. Alleen een sobere aanduiding dat er rookwaren worden verkocht, is nog toegestaan. 
  • Speciaalzaken en tabakswinkels mogen vanaf 1 juli geen gevel- en etalagereclame meer maken voor rookwaren. Alleen een sobere aanduiding dat er rookwaren worden verkocht, is nog toegestaan. In een uitgezonderde speciaalzaak zijn fysieke reclame-uitingen (voorzien van correcte gezondheidswaarschuwing) toegestaan zoals posters en lichtbakken. 

In het schap van speciaalzaken en tabakswinkels gelden de regels van “reguliere presentatie”. De producten dienen in een gesloten verpakking met een normale prijsaanduiding en tegen een neutrale achtergrond gepresenteerd te worden. Reclame-uitingen in en aan het schap zijn niet toegestaan. 
In afwijking hiervan mogen sigaren, pijp- en pruimtabak in een open verpakking worden getoond. In de praktijk betekent dit dat van de aangeboden sigaren, pruim- en pijptabak per merk/versie één verpakking open gepresenteerd mag worden.

Meer informatie is te vinden in bijgevoegd NVWA-document.