Noodkreet tegen forse verhoging(en) van het minimum loon

16 september 2022

De discussie over de te nemen maatregelen op Prinsjesdag vindt nu plaats in de Tweede Kamer. NSO Retail heeft deze week gezamenlijk met een groot aantal andere branches, d.m.v. een voorzittersbrief, bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen verhoging van het wettelijk minimum loon met 10% per 1 januari 2023.  De gevolgen zijn in kaart gebracht  en gepleit is voor een tegemoetkoming voor de detailhandel i.v.m. deze forse verhoging. Ook is genoemd dat in plaats van de voorgestelde uurloondeler voor het minimum loon van 36 uur per week per 1 januari 2024 een uurloondeler van 38 uur per week reëler zou zijn.