NSO Retail roept kabinet op tot actie: Leefbaarheid in gevaar door druk op winkels.

10 november 2022

NSO Retail roept kabinet op tot actie: Leefbaarheid in gevaar door druk op winkels.

NSO Retail heeft, samen met collega brancheorganisaties, het kabinet aangespoord tot actie. De detailhandel wordt immers getroffen door een groot aantal kostenstijgingen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de hogere energiekosten, loonkosten en huren bij een gelijkblijvende omzet niet meer terug te verdienen zijn.

Onderzoeksbureau Panteia heeft de effecten van de kostenstijgingen doorgerekend. Deze week is het rapport overhandigd aan minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en aan de Vaste Commissie MKB in de Tweede Kamer.

De brancheorganisaties dringen bij het kabinet aan op:

  • Geen minimumuurloon op basis van 36-urige werkweek

Zo moet het kabinet afzien van het voornemen om het wettelijk minimumuurloon én te verhogen én daarna te baseren op een 36-urige werkweek. Deze twee maatregelen leiden tot een verhogen van circa 21% voor de ondernemers die werken met arbeidscontracten op basis van een 40-urige werkweek. De detailhandel is de grootste private werkgever van Nederland en biedt werk aan ruim 800 duizend mensen. De stijging van loonkosten leidt tot grote risico’s voor de arbeidsmarkt.

  • Energie: TEK geen oplossing

Er dient een beter passende Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) te komen. De gehanteerde ondergrens van 7% van de omzet maakt dat ondernemingen in de detailhandel van de regeling geen gebruik kunnen maken. De regeling voorziet ook niet in ondernemingen met meerdere vestigingen omdat hulp aan grotere bedrijven is uitgesloten.

  • Huren: signaal nodig

In veel huurcontracten is vastgelegd dat huurprijzen worden verhoogd met de consumentenprijsindex (CPI). Die CPI-inflatie is nu extra hoog door de sterk gestegen energieprijzen. Dat leidt tot buitensporige huurverhogingen. Huurders roepen verhuurders op de huren met maximaal 5% te laten stijgen. De brancheorganisaties vragen de minister van Economische Zaken en Klimaat en de politiek deze maximering te steunen. Daarnaast wordt de minister gevraagd met een wetsvoorstel te komen om huurverhogingen in de commerciële sector, al dan niet tijdelijk, te kunnen maximeren.

Download hier het volledige rapport

In het rapport is ook de tabaks-en gemaksdetailhandel uitvoerig beschreven.

In dit rapport zijn in hoofdstuk 4.15 vanaf bladzijde 88 de gevolgen voor onze branche beschreven op basis van drie componenten van kosten die stijgen; De huren, de lonen en de energiekosten. Overige kostenstijgingen zijn nog niet meegenomen. Ook is een diepgaande casestudie opgenomen van een franchisenemer met een Tabak-en gemakswinkel in een middelgrote stad in een Zuid-Hollands winkelcentrum.

Enkel deze drie kostenposten zorgen voor een dramatische daling in het ondernemersinkomen. Van een gemiddeld ondernemersinkomen van 69.000 euro in 2021 naar een gemiddeld inkomen van 18.000 euro in 2024.

Nu zijn de gevolgen voor heel de retail zoals uit dit rapport blijkt dramatisch maar normaliter kunnen ondernemers indien zij geconfronteerd worden met kostenstijgingen deze door berekenen in de consumentenprijs. Echter in onze branche is dat vrijwel onmogelijk. In een brief aan de fabrikanten, uitgevers, kansspelaanbieders, banken, postale dienstverleners etc. heeft de NSO deze week laten weten dat wij verwachten van onze relaties goede nota te nemen van het rapport en actie te ondernemen om de winstgevendheid in onze branche te vergroten.

Voorzitter Jos Zuijdwijk en directeur Janwillem Burgering waren aanwezig bij de overhandiging van het rapport. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we veel Tweede Kamerleden heel goed en duidelijk aan kunnen spreken op de rol die onze winkels vervullen in het leefbaar houden van binnensteden, wijken en buurten. Dit dreigt echt te gaan verdwijnen als de politiek niet gaat bewegen.

Klik hier voor een video-impressie van de overhandiging van het Panteia rapport