NSO Reatail logo 22 juni 2015 | NIEUWSBRIEF
     

Beste NSO-leden,

Morgen vindt in de Tweede Kamer een overleg plaats over tabaksontmoedigingsbeleid. Dan gaat het over zaken als:

 • Rookvrije horeca;
 • Uitwerking van de reeds ingevoerde verhoging leeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar;
 • Uitvoering van de Europese Tabaksproducten richtlijn, per mei volgend jaar.
  Daarin worden geen maatregelen voorgesteld zoals display ban of generieke verpakkingen.

Ter voorbereiding op het Kamerdebat van morgen heeft Staatssecretaris Van Rijn (VWS) afgelopen vrijdag een 'voortgangs' brief naar de kamer gestuurd. Met daarbij een onderzoek van Bureau Nuchter naar de handhaving leeftijdsgrens bij alcohol- en tabaksverkoop.
Bureau Nuchter heeft, in een steekproef, 17-jarige jongeren op pad gestuurd om alcohol en tabak te kopen. Bij alle tabaksverkooppunten werd slechts in 27,4% van de aankooppogingen goed nageleefd en werd niet verkocht. Voor onze branche is dat cijfers 36,3%.

De reactie hierop van de NSO is als volgt:

 1. De cijfers van Bureau Nuchter zijn teleurstellend. Dat kan en moet beter.
 2. De NSO gaat met het Ministerie van VWS in gesprek over hoe dit onderzoek tot stand is gekomen. Uit eigen Mystery Shopper van de NSO (waarbij alle winkels in de tabaksdetailhandel worden bezocht) bleek vorig jaar een naleving van 45% en dit jaar meer dan 60%.
 3. De NSO en winkelformules in onze branche hebben de afgelopen jaren al veel geinvesteerd in verbetering van de naleving (pos-materiaal, e-learningmodules, gesprekken met ondernemers, mystery shopper onderzoek, narrow casting filmpjes, etc.). Dit gaan we de komende jaren verder intensiveren.
 4. Uit ander onderzoek blijkt dat het aantal jongeren dat tabak wil kopen flink afneemt. Dat is een goede ontwikkeling.
  Ook blijkt uit onderzoek dat 70% van de jongeren die roken - of het afgelopen jaar hebben gerookt - zelf geen tabak kopen. Ze krijgen het van vrienden (85%) of van ouders (7%). Voor de NSO is dit het bewijs dat het maatschappelijk draagvlak voor de norm “niet roken en drinken voor je 18e “ sterk verbeterd moet worden. Voor NSO reden om wederom te pleiten voor strafbaarstelling van het bezit van tabak door jeugdige.
 5. De overheid moet mee helpen om het draagvlak van de NIX18 campagne verder te vergroten. Bijvoorbeeld ook ouders moeten hier een verantwoordelijkheid in nemen.
  Overheid en verkooppunten moeten samenwerken om de naleving te verbeteren.
 6. Als overheid en verkooppunten beter gaan samenwerken kan en wil de NSO de ambitie waarmaken dat over drie jaar het nalevingspercentage in de tabaksdetailhandel fors hoger is.

Heeft u hierover vragen of opmerkingen, bel of mail dan even met Janwillem Burgering of Gert Koudijs op het NSO-bureau. nso@tabaksdetailhandel.nl of 070-301.27.99