De markt

De tabaks-/gemakswinkel richt zich op een breed publiek. De potentiële markt wordt gevormd door de inwoners van Nederland. Hieronder worden gegevens per hoofd van de bevolking of voor de gehele bevolking gegeven, dit om meer inzicht te geven in de omvang van de markt. 

Gemiddeld aantal inwoners 
(gebruikt als rekeneenheid voor gemiddelden)

2013 16.780.000
2014 16.830.000
2015 16.901.000
2016 16.979.120
2017 17.082.000

 Leeftijdsopbouw x 1000
(per 1 januari)

Leeftijd  2013 2014 2015 2016 2017
jonger dan 20 jaar 3.871 3.846 3.828 3.818  3.817
20 tot 65 jaar 10.085 10.064 10.065 10.075 10.105
65 jaar en ouder 2.825 2.919 3.008 3.085 3.160

Aantal huishoudens en gemiddelde huishoudgrootte in Nederland per 1 januari ( x 1.000)

Peildatum Eenpersoons
huishoudens
Meerpersoons
huishoudens
Totaal
Huishoudens
Gemiddelde
huishoudgrootte
2013 2.802 1.767 7.569 2,19
2014  2.804 4.786 7.590 2,18
2015 2.868 4.797 7.665 2,18
2016 2.906 4.815 7.721 2,17
2017 2.961 4.833 7.794 2,16

Prijsontwikkeling

Totale consumentenprijsindex alle huishoudens (CPI) 2015=100

2013 2,5
2014 1,0
2015 0,6
2016 0,3
2017 1,4

Consumentenprijzen
De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar. De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens. De inflatie is in 2017 met 1,4% toegenomen ten opzichte van 2016. Voornamelijk voedingsmiddelen (zuivel), benzine en elektriciteit stegen in prijs. (Bron: CBS)