De markt

De tabaks-/gemakswinkel richt zich op een breed publiek. De potentiële markt wordt gevormd door de inwoners van Nederland. Hieronder worden gegevens per hoofd van de bevolking of voor de gehele bevolking gegeven Dit om meer inzicht te geven in de omvang van de markt. 

Gemiddeld aantal inwoners van Nederland
(gebruikt als rekeneenheid voor gemiddelden)

2015 16.901.000
2016 16.979.120
2017 17.082.000
2018 17.181.000
2019 17.282.000

 Leeftijdsopbouw x 1000
(per 1 januari)

Leeftijd 2015 2016 2017 2018 2019
jonger dan 20 jaar 3.828 3.818  3.817 3.811 3.792
20 tot 65 jaar 10.065 10.075 10.105 10.131 10.177
65 jaar en ouder 3.008 3.085 3.160 3.239 3.314

Aantal huishoudens en gemiddelde huishoudgrootte in Nederland per 1 januari ( x 1.000)

Peildatum Eenpersoons
huishoudens
Meerpersoons
huishoudens
Totaal
Huishoudens
Gemiddelde
huishoudgrootte
2015 2.868 4.797 7.665 2,18
2016 2.906 4.815 7.721 2,17
2017 2.961 4.833 7.794 2,16
2018 2.998 4.860 7.858 2,15
2019 3.038 4.887 7.925 2,14

Prijsontwikkeling

Totale consumentenprijsindex alle huishoudens (CPI) 2015=100

2015 0,6
2016 0,3
2017 1,4
2018 1,7
2019 2,6

Consumentenprijzen

De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar. De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens.

De consumentenprijzen waren in 2019 gemiddeld 2,6% hoger dan in 2018. Dit is de grootste stijging van de consumentenprijzen na 2002. Bovendien was de prijsstijging afgelopen jaar in Nederland een van de hoogste in de eurozone. Dit hangt samen met de verhoging van het lage btw-tarief en de energiebelasting in januari 2019. De stijging van de consumentenprijzen met 2,6% was groter dan in 2018, toen consumentengoederen en –diensten 1,7% duurder waren dan een jaar eerder. Dat verschil is vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van eten en drinken. Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken in de supermarkt waren in 2019 gemiddeld 4% duurder dan een jaar eerder, de sterkste prijsstijging in ruim tien jaar tijd. Voedingsmiddelen maken ruim 10% uit van alle consumptieve bestedingen. Daardoor telt de sterkere prijsstijging zwaar mee in de totale prijsontwikkeling van de consumentengoederen- en diensten.

Detailhandel groeit stevig door in 2019
De totale detailhandel realiseerde in 2019 een omzetstijging van 3,4%. Dit betrof een volumestijging van 2,5%. De detailhandelsbestedingen zijn te onderscheiden in drie groepen: food, non-food en online. De omzetstijging in deze hoofdgroepen bedroeg respectievelijk 2,9%, 1,3% en 16,6%. 

Na de piek in 2008 bereikte de omzet van de detailhandel een dieptepunt in 2013. Daarna is de omzet gestaag gegroeid. In 2019 lag de omzet van de totale detailhandel 8,7% hoger dan voor de crisis van 2013. De omzet van de non-foodwinkels was echter nog wel 10% lager dan in 2008. De omzet van winkels in voedings- en genotmiddelen lag daarentegen ruim 20% hoger dan voor de crisis. De omzet online is steeds gegroeid. Tussen de verschillende groepen zijn er dan ook forse verschillen.

De omzet van de winkels in non-food groeide in 2019 met 2,9%. Het volume (de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet) was 2,1% hoger dan een jaar eerder. De winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren, meubels, huishoudartikelen en de drogisterijen realiseerden de grootste omzetstijging. De omzet van kledingwinkels bleven nagenoeg gelijk, terwijl de winkels in recreatieartikelen, consumentenelektronica en de winkels in schoenen en lederwaren een omzetverlies leden.

De winkels in de foodsector hebben vorig jaar 1,3% meer omgezet dan in 2018. Het volume bleef nagenoeg gelijk. Supermarkten zetten 1,6% meer om, terwijl de omzet van de speciaalzaken met 0,9% kromp. In 2019 was de online omzet 16,6% hoger dan in 2018. Webwinkels hebben bijna 14% meer omgezet. Webwinkels hebben als hoofdactiviteit verkoop via internet. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is groeide met bijna 21%.

Bron: CBS