De markt

De tabaks-/gemakswinkel richt zich op een breed publiek. De potentiële markt wordt gevormd door de inwoners van Nederland. Hieronder worden gegevens per hoofd van de bevolking of voor de gehele bevolking gegeven Dit om meer inzicht te geven in de omvang van de markt. 

Gemiddeld aantal inwoners van Nederland
(gebruikt als rekeneenheid voor gemiddelden)

2017 17.082.000
2018 17.181.000
2019 17.282.000
2020 17.408.000

 Leeftijdsopbouw x 1000
(per 1 januari)

Leeftijd 2017 2018 2019 2020
jonger dan 20 jaar 3.817 3.811 3.792 3.775
20 tot 65 jaar 10.105 10.131 10.177 10.239
65 jaar en ouder 3.160 3.239 3.314 3.392

Aantal huishoudens en gemiddelde huishoudgrootte in Nederland per 1 januari ( x 1.000)

Peildatum Eenpersoons
huishoudens
Meerpersoons
huishoudens
Totaal
Huishoudens
Gemiddelde
huishoudgrootte
2017 2.961 4.833 7.794 2,16
2018 2.998 4.860 7.858 2,15
2019 3.038 4.887 7.925 2,14
2020 3.080 4.918 7.998 2,14

Prijsontwikkeling

Totale consumentenprijsindex alle huishoudens (CPI) 2015=100

2017 1,4
2018 1,7
2019 2,6
2020 1,3

Consumentenprijzen
De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar. De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens. De consumentenprijzen waren in 2020 gemiddeld 1,3 procent hoger dan in 2019, toen de prijsstijging nog 2,6 procent was. Ondanks de daling van de prijsstijging behoort Nederland in het afgelopen jaar opnieuw tot één van de hoogste stijgers in de eurozone. Voedingsmiddelen maken ruim 10 procent uit van alle consumptieve bestedingen.

Bron: CBS