Marktcijfers E-sigaret

In 2019 is de productgroep ‘elektronische sigaretten’ erin geslaagd haar positie in de gemiddelde tabaks en gemakswinkel te verstevigen. De gemiddelde omzet is met maar liefst 24% gestegen tot een omzet van € 22.579 per winkel. Deze stijging is niet zo groot als in 2018 ten opzichte van 2017. Dit is te herleiden naar de negatieve publiciteit uit Amerika in het derde kwartaal. Daar waren enkele consumenten overleden na het gebruik van illegaal geproduceerde e-liquids. In deze producten bleken bestandsdelen te zitten van THC en vitamine E acetaat. Toevoegingen die verboden zijn binnen de EU. De berichtgeving hierover leidde tot onrust bij consumenten waardoor de omzet in Nederland daalde tussen de 40 en 60%. Het is de verwachting dat de groei van gebruikers in 2020 wederom sterk zal toenemen. Deze verwachting is mede gebaseerd op initiatieven van de grote spelers in de tabaksindustrie, zoals BAT Nederland dat met Vype actief is en Imperial Tobacco dat met BLU aan de weg timmert in de markt van e-sigaretten.

E-learning
Begin 2019 hee NSO Retail de e-learningmodule ‘Elektronische Dampwaren’ gelanceerd. Deze is gemaakt in samenwerking met diverse marktpartijen en ondernemers en hee als doel om kennis over e-sigaretten te ontginnen en toegankelijk te maken voor ondernemers en medewerkers in de tabaks- en gemaksdetailhandel. De e-learning is te volgen op het NSO Retail Cursusplein via de website van NSO Retail (www.nsoretail.nl).

Wetgeving
In de Tabaks- en rookwarenwet zijn tabaksproducten en elektronische dampwaren grotendeels gelijkgetrokken. Voor alle producten geldt: geen verkoop onder de 18 en geen reclame buiten de tabakspeciaalzaak. Daarbij gelden voor elektronische dampwaren specifieke productvereisten. Meer hierover leest u in de NSO Reader Tabaksproducten en Rookwaren.

NSO RETAIL OMZETMONITOR GEMAKSWINKELS
Uit de NSO Retail Omzetmonitor Gemakswinkels blijkt dat in 2019 de gemiddelde omzet van e-sigaretten per winkel € 22.579 was. Dit is een sterke stijging van 24% ten opzichte van 2018. In dat jaar was de gemiddelde omzet € 18.216. Tot 2017 werd de omzet van de categorie gemeten onder de productgroep ‘rokersbenodigdheden’. Daardoor is een vergelijking met voorgaande jaren (nog) niet mogelijk. Het omzetaandeel van de artikel-groep e-sigaretten is 1,9%, een groei van 0,3% ten opzichte van 2018.

OMZETAANDEEL PRODUCTGROEP E-SIGARETTEN

Jaar Omzet e-sigaretten Omzetaandeel
2017 13.740 1,2%
2018 18.216 1,6%
2019 22.579 1,9%

 

 

 

 

 

Rookloze tabaksproducten
Naast de traditionele tabaksproducten waarbij verbranding plaatsvindt en de e-sigaretten waarbij een vloeistof wordt verdampt, is er ook een categorie producten waarbij tabak wordt verhit. Dit zijn zogenaamd rookloze producten waarvan de IQOS, met HEETS, van Philip Morris een bekend voorbeeld is.

Bij deze producten wordt tabak verwarmd in plaats van verbrand. De producten bevatten wel nicotine. Bij gebruik komt er geen rook vrij maar een damp. Mede hierdoor bevatten deze producten aanzienlijk minder schadelijke stoffen dan sigaretten.

In de Nederlandse Tabaks- en Rookwarenwet vallen verhittingsproducten onder de categorie rookloze tabaksproduct. De hierin opgenomen product- en verpakkingseisen zijn dus ook van toepassing op deze producten. Het afgelopen jaar zijn meer traditionele tabaksfabrikanten met een ‘minder schadelijk alternatief’ voor roken op de markt gekomen. Zo heeft British American Tobacco Vype gelanceerd en is Imperial Tobacco met Blu op de markt gekomen. Ook Japan Tobacco International heeft een vapeproduct gelanceerd: de Logic Compact. Deze laatste drie producten vallen echter niet onder de catgorie rookloze tabaksproducten, de Vype, Blu en Logic Compact verbranden immers liquids en geen tabak.


Het jaarlijkse verslag over de branche, marktcijfers, actueel productoverzicht en adresgegevens. Deze kunt u hier opvragen.