Food

Het aanbod van Food artikelen (exclusief snacks – en zoetwaren) in tabaks- en gemakswinkels is wisselend. In een groot aantal gemakswinkels kan de klant frisdranken en zwak-alcoholische dranken kopen. De verkoop van bijvoorbeeld ijsjes of voorverpakte broodjes is nog minder ingeburgerd. Afhankelijk van de locatie en de wensen van de klanten kan dit een aantrekkelijk nieuw product zijn voor de ondernemer met een gemakswinkel, met name voor de zogenoemde on the move/on the spot gemakswinkel.

Omzetmonitor Gemakswinkels
Uit de Omzetmonitor Gemakswinkels blijkt dat in 2017 de gemiddelde omzet van Food per winkel € 3.291 was. Dit is een forse omzetdaling van 40,9% ten opzichte van 2016. De gemiddelde omzet bedroeg toen € 5.570. Onder Food vallen in de Omzetmonitor ijsjes, broodjes, frisdranken en zwak-alcohol. Snoepgoed/zoetwaren, vallen in een aparte artikelgroep in de Omzetmonitor. Het omzetaandeel Food is in gemakswinkels bescheiden. In 2017 kwam dit aandeel uit op 0,3%.


Marktgids

Het jaarlijkse verslag over de branche, marktcijfers, actueel productoverzicht en adresgegevens. Deze kunt u hier opvragen.