Kantoorartikelen

De assortimentsgroep kantoorartikelen bestaat naast kantoorartikelen ook uit cartridges, agenda’s en kalenders. Volgens GfK is deze markt in 2019 met bijna 4 procentpunt gedaald. Door verdergaande digitalisering is er mogelijk minder behoee aan opbergsys-temen, cartridges en printpapier. Ook is de concurrentie van ‘budgetwinkels’ voor deze assortimentsgroep toegenomen. Na jarenlang een gestage groei van de productgroep kantoorartikelen in de tabaks- en gemakswinkel, is er sinds 2018 een omzetdaling te zien. Was de omzet in 2018 nog € 39.717, in 2019 is deze met 8,5% gedaald naar € 36.342.

Bron: Primera en NSO Retail

NSO Retail Omzetmonitor Gemakswinkels
Onder de productgroep kantoorartikelen vallen volgens de Omzetmonitor Gemakswinkels schrijfwaren, cartridges, agenda’s (back to school), kalenders, printpapier, etc.. Uit de NSO Retail Omzetmonitor Gemakswinkels blijkt dat in 2019 de gemiddelde omzet van kantoorartikelen per winkel € 36.342 was. Na enkele jaren van omzetstijging in deze productgroep is dit een forse omzetdaling van 8,5% opzichte van 2018. Het omzetaandeel van deze productgroep is gedaald tot 3,1%.

Omzetaandeel productgroep kantoorartikelen 

 Jaar  Omzet kantoorartikelen  Omzetaandeel
 2015  32.662  2,8%
2016  34.750   3,0%
2017  40.749  3,5% 
2018  39.717  3,5% 
2019  36.342  3,1% 

Het jaarlijkse verslag over de branche, marktcijfers, actueel productoverzicht en adresgegevens. Deze kunt u hier opvragen.