Tabak

Tabak is het meest kenmerkende product in de tabaks- en gemakswinkel. Als ondernemer in de branche moet je goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving m.b.t. verkoop van en reclame voor tabaksproducten. Daarnaast vindt u hier meer informatie over accijns en marges en productinformatie over sigaretten, kerftabak en sigaren.


Wet en regelgeving Tabak

Op dit moment worden de pagina's met Wet en regelgeving Tabak aangepast. In de Tabaksreader 2018 staan de meest actuele teksten.

 

Marktgids

Het jaarlijkse verslag over de branche, marktcijfers, actueel productoverzicht en adresgegevens. Deze kunt u hier opvragen.