Marktcijfers sigaretten

Volume
Op basis van de cijfers van www.accijnsmonitor.nl (*) is de verkoop van sigaretten in 2018 gedaald met 0,9% (van 9,9 miljard stuks in 2017 naar 9,8 miljard stuks in 2018). In de totaalopbrengsten van sigaretten is een stijging waar te nemen. In 2018 werd er 1,9% meer besteed aan sigaretten  (€ 3.134 miljard in 2018 tegen
€ 3.077 miljard in 2017).  

Bestedingen in sigaretten

Jaar In stuks (x 1 miljard) In euro (x1 miljoen) In euro per hoofd van de bevolking
2014 9,9 2.963 176
2015 10,1 3.074 182
2016 10,0 3.085 182
2017 9,9 3.077 180
2018 9,8 3.134 182

Bron: www.accijnsmonitor.nl

Omzetmonitor Gemakswinkels
Uit de Omzetmonitor Gemakswinkels blijkt dat in 2018 de gemiddelde omzet van sigaretten per winkel is uitgekomen op € 234.788. Dit is een omzetdaling van 2,0% ten opzichte van 2017. In 2017 was de gemiddelde omzet voor sigaretten € 239.711. Het omzetaandeel van de productgroep sigaretten daarentegen vertoont een kleine stijging van 0,3% van 20,6% in 2017 naar 20,9% in 2018. Door het verhogen van de accijnzen op tabak zijn de prijzen van sigaretten in 2018 met 4,8% gestegen. Bron: VSK.

Omzetaandeel Productgroep Sigaretten

Jaar Omzet sigaretten Omzetaandeel
2015 247.229 21,7%
2016 238.582 21,4%
2017 239.711 20,6%
2018 234.788 20,9%

Marktaandeelsigarettenperkanaal

Marktaandeel per kanaal 

Kanaal  2013  2014  2015  2016 2017 2018
 Tabakskanaal  19,3%  17,7%  17,8% 17,7% 17,1% 16,2%
 Food  53,0%  50,8%  51,5% 52,2% 53,1% 53,0%
 Benzine  25,1%   29,2%  28,2% 27,7% 27,4% 27,3%
 Overig    2,6%   2,4%   2,4%  2,5%  2,4% 3,5%

Bron: VSK en Primera

Top 5 merken en volumeaandeel

Merk  2013 2014 2015 2016 2017
Marlboro 32,4% 34,6% 34,8% 35,0% 34,6%
Camel 12,3% 13,0% 13,4% 13,8% 14,4%
L&M 9,8% 9,5% 9,2% 9,9% 9,9%
Pall Mall 7,4% 7,6% 8,3% 8,3% 8,4%
Lucky Strike 3,3% 4,3% 5,7% 6,0% 6,4%

 Bron: AC Nielsen

(*)Accijnsmonitor.nl hanteert bij haar berekening voor de jaren de maand december en de maanden januari tot en met november. Zo bevat het jaar 2018 de cijfers over december 2017 en januari tot en met november 2018. 


Marktgids

Het jaarlijkse verslag over de branche, marktcijfers, actueel productoverzicht en adresgegevens. Deze kunt u hier opvragen.