Marktcijfers Tabak

Tabak is een belangrijke assortimentsgroep voor de tabaks- en gemakswinkels. In dit hoofdstuk wordt een aantal belangrijke ontwikkelingen weergegeven rondom het product tabak. 

Percentage rokers
Het aandeel mensen van 18 jaar of ouder dat zegt te roken is afgelopen jaar verder gedaald. Rookte in 2016 nog 24,1% (waarvan 18,6% dagelijks), in 2017 is dat gedaald naar 23,1 en respectievelijk 17,2%. Het aantal mannen dat rookt (27%) en dagelijks rookt (19,2%) is beduidend hoger dan het aantal vrouwen dat rookt (19,9%) en dagelijks rookt (14,5%). Opvallend is verder dat het aandeel niet-dagelijkse rokers het grootst is in de leeftijdscategorieen onder de 30 jaar. (bron: Gezondheidsenquete/Leefstijlmonitor CBS, i.s.m. Trimbos instituut en RIVM).

Verschillen in rookgedrag naar onderwijsniveau
Uit de Gezondheidsenquete/Leefstijlmonitor CBS, i.s.m. Trimbos instituut en RIVM blijkt verder dat steeds minder mensen roken, maar dat de verschillen in rookgedrag tussen mensen met verschillend onderwijsniveau steeds groter wordt. Waar het aandel rokers onder hoogopgeleiden sinds 1989 bijna is gehalveerd, daalde dit minder hard onder laagopgeleiden. Ook roken laagopgeleiden vaker dagelijks en zijn vaker zware rokers dan hoogopgeleiden.

Percentage rokers 18 jaar en ouder

  2014 2015 2016 2017
Roken 25,7% 26,3% 24,1% 23,1%
Dagelijks roken 19,7% 19,5% 18,6% 17,2%

Bron: Gezondheidsenquete/Leefstijlmonitor CBS, i.s.m. Trimbos instituut en RIVM

Prijsstijgingen in tabak
Door het verhogen van de accijnzen op tabak zijn in 2017 de prijzen met gemiddeld 2,4% gestegen. Deze prijsstijging is lager dan in 2016 toen de tabaksprijzen met 3,2% stegen. Onderverdeeld naar productgroep, kwam de prijsstijging voor sigaretten uit op 0,8%, voor shag 4,1% en voor sigaren op 1,5%. (Bron: VSK)

Consumentenprijsindex alle huishoudens (CPI) 2015=100

Jaar Totale consumptie Tabak Sigaretten Shag Sigaren
2013 98,44 94,39 95,04 92,64 95,86
2014 99,40 96,45 96,61 95,81 98,12
2015 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2016 100,32 103,21 101,74 107,83 102,34
2017 101,70 104,74 102,16 112,61 104,52

Bestedingen in tabak totaal

Jaar In euro
(x 1 miljoen)
In euro per hoofd
van de bevolking
2013 4.162 248
2014 4.093 243
2015 4.343 257
2016 4.225 249
2017 4.190 245

Omzetaandeel tabak en rokersbenodigdheden binnen de tabaks- en gemakswinkel
Het omzetaandeel van de assortimentsgroep tabaksproducten (sigaretten, kerftabak en sigaren) is ook in 2017 afgenomen. Bedroeg het omzetaandeel van deze assortimentsgroep in 2016 nog 35,2 procent van de totale omzet (inclusief diensten), in 2017 is het omzetaandeel verder gedaald tot 33,7 procent van de totale omzet. 

In 2017 heeft de omzet en het omzetaandeel van de assortimentsgroep rokersbenodigdheden wederom een stijging laten zien. De omzet steeg met 13,2% in vergelijking met 2016 terwijl het omzetaandeel van deze assortimentsgroep steeg van 2,4% in 2016 naar 2,6% in 2017. 

Bron: Omzetmonitor gemakswinkels


Marktgids

Het jaarlijkse verslag over de branche, marktcijfers, actueel productoverzicht en adresgegevens. Deze kunt u hier opvragen.