Marktcijfers Tabak

Tabak is een belangrijke assortimentsgroep voor de tabaks- en gemakswinkels. In dit hoofdstuk wordt een aantal belangrijke ontwikkelingen weergegeven rondom het product tabak. 

Aantal rokers gedaald
Het aandeel mensen van 18 jaar of ouder dat zegt te roken is in 2018 verder gedaald. Rookte in 2017 nog 23,1% (waarvan 17,2% dagelijks), in 2018 is dat gedaald naar 22,4% en respectievelijk 16,0%. Het aantal mannen dat rookt (25,7%) en dagelijks rookt (18,4%) is beduidend hoger dan het aantal vrouwen dat rookt (19,2%) en dagelijks rookt (13,7%).

Verschillen in rookgedrag naar onderwijsniveau
Uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS in samenwerking met Trimbos Instituut en het RIVM blijkt dat steeds minder mensen roken, maar dat de verschillen in rookgedrag tussen mensen met verschillende onderwijsniveau’s steeds groter wordt. Waar het aandeel rokers onder hoogopgeleiden sinds 1989 bijna is gehalveerd, daalde dit minder hard onder laagopgeleiden. Ook roken laagopgeleiden vaker dagelijks en zijn zij vaker zware rokers dan hoogopgeleiden.

Percentage rokers 18 jaar en ouder

  2015 2016 2017 2018
Roken 26,3% 24,1% 23,1% 22,4
Dagelijks roken 19,5% 18,6% 17,2% 16,0

Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS, i.s.m. Trimbos instituut en RIVM.

Prijsstijgingen in tabak
Door het verhogen van de accijnzen op tabak zijn ook in 2018 de prijzen met gemiddeld 5,1% gestegen. Deze prijsstijging is fors hoger dan in 2017 toen de tabaksprijzen met 2,4% stegen. Onderverdeeld naar productgroep, kwam de prijsstijging voor sigaretten uit op 4,8% en voor shag op 5,3%.

Consumentenprijsindex alle huishoudens (CPI) 2015=100

Jaar Totale consumptie Tabak Sigaretten Shag Sigaren
2014 99,40 96,45 96,61 95,81 98,12
2015 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2016 100,32 103,21 101,74 107,83 102,34
2017 101,70 104,74 102,16 112,61 104,52
2018 103,40 108,40 105,6 116,90 108,30

Cpi2018

Bestedingen in tabak totaal

Jaar In euro
(x 1 miljoen)
In euro per hoofd
van de bevolking
2014 4.093 243
2015 4.343 257
2016 4.225 249
2017 4.190 245
2018 4.256 248

Omzetaandeel tabak en rokersbenodigdheden binnen de tabaks- en gemakswinkel
Hoewel de omzet van de assortimentsgroep tabaksproducten in 2018 ten opzichte van 2017 met 2,4% is afgenomen laat het omzetaandeel een stijging zien van 0,3% naar 34%. Tezamen met rokersbenodigdheden is en blijven tabaksproducten een belangrijke onderdeel uitmaken van de gemiddelde omzet van een tabak- en gemakswinkel. Voor het derde jaar op rij laat de gemiddelde omzet en het belang van de assortimentsgroep rokersbenodigdheden een stijging zien. Ten opzichte van 2017 steeg de omzet met 10,8%, terwijl het omzetaandeel steeg van 2,6% naar 3,0%. Deze stijging komt voornamelijk door de sterke ontwikkeling van de productgroep ‘elektronische dampwaren’ die tot de assortimentsgroep rokersbenodigdheden gerekend worden.

Bron: NSO Retail, Omzetmonitor gemakswinkels en CBS.


Marktgids

Het jaarlijkse verslag over de branche, marktcijfers, actueel productoverzicht en adresgegevens. Deze kunt u hier opvragen.