Marktcijfers Tabak

Tabak is een belangrijke assortimentsgroep voor de tabaks- en gemakswinkels. In dit hoofdstuk wordt een aantal belangrijke ontwikkelingen weergegeven rondom het product tabak. 

Aantal rokers verder gedaald; prijzen gestegen
Het aandeel van Nederlanders van 18 jaar of ouder dat zegt te roken is in 2020 wederom gedaald. Rookte in 2019 nog 21,7% (waarvan 15,9% dagelijks), in 2020 is dat gedaald naar 20,2% waarvan 14,9% dagelijks. Het aantal mannen dat rookt (22,8%) en dagelijks rookt (16,2%) is beduidend hoger dan het aantal vrouwen dat rookt (17,7%) en dagelijks rookt (13,5%).

Prijsstijging in tabak
Rookwaren zijn in Nederland het afgelopen jaar fors duurder geworden. In juli 2020 waren de prijzen van tabak bijna 19 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Deze prijsstijging is met name het gevolg van twee accijnsverhogingen die zijn doorgevoerd in 2020. Per 1 april is de accijns op een pakje van 20 sigaretten met 1 euro verhoogd, nadat de accijns op 1 januari al met 14 cent omhoog was gegaan. Op 50 gram shag wordt per 1 april 2,50 euro extra accijns geheven. Nooit eerder was het bedrag van een accijnsverhoging zo groot als bij de verhoging in april 2020. Meer dan driekwart van de prijs van een pakje sigaretten bestaat uit belasting (accijns en btw). De overheidsinkomsten uit accijns op tabak zijn toegenomen van bijna 1,6 miljard euro in 2000 tot ruim 2,5 miljard euro in 2019.

Bron: CBS

Consumentenprijsindex alle huishoudens (CPI) 2015=100

Jaar Totale consumptie Tabak Sigaretten Shag Sigaren
2017 101,70 104,74 102,16 112,61 104,52
2018 103,44 108,48 105,68 116,98 108,39
2019 106,16 111,56 108,16 121,28 113,58
2020 107,51 125,85 119,43 144,69 118,40

 

Schermafbeelding2021-09-16om16.18.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestedingen in tabak totaal

Jaar In euro
(x 1 miljoen)
In euro per hoofd
van de bevolking
2017 4.190 245
2018 4.256 248
2019 4.288 248
2020 4.707 270

Door de dubbele accijnsverhoging met als gevolg een forse prijsstijging van tabaksproducten, is de omzet en het omzetaandeel van deze assortimentsgroep flink gestegen. Tezamen met e-sigaretten en elektronische dampwaren blijven deze producten een belangrijk onderdeel uitmaken van de gemiddelde omzet van een tabak- en gemakswinkel.

 OMZET EN OMZETAANDEEL TABAKSPRODUCTEN

Jaar Omzet Tabaksproducten Omzetaandeel
2017 391.953 33,7%
2018 382.534 34,0%
2019 391.219 34,3%
2020 445.285 38,4%

Sinds 2017 worden de omzetgegevens van de assortimentsgroep e-sigaretten en elektronische dampwaren in de NSO Retail Omzetmonitor Gemakwinkels opgenomen. Na 3 jaar van gestage omzetgroei laat de gemiddelde omzet van deze assortimentsgroep in vergelijking met 2019 een omzetdaling zien van 15,7%. Ook het omzetaandeel nam eentiende procentpunt af tot 1,8%.

OMZET EN OMZETAANDEEL ROKERSBENODIGDHEDEN

Jaar Omzet Rokersbenodigdheden Omzetaandeel
2017 13.740 1,2%
2018 18.216 1,6%
2019 22.579 1,9%
2020 20.517 1,8%

Bron: NSO Retail, Omzetmonitor gemakswinkels.


Het jaarlijkse verslag over de branche, marktcijfers, actueel productoverzicht en adresgegevens. Deze kunt u hier opvragen.