Tijdschriften

De totale omzet losse verkoop tijdschriften is in 2017 3% gedaald ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit de cijfers beschikbaar gesteld door Aldipress en Betapress. Uit de Omzetmonitor Gemakswinkels blijkt dat de verkoop van tijdschriften in de tabaks- en gemaksdetailhandel met 0,4% is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het verschil komt doordat in de Omzetmonitor Gemakswinkels enkele formules meetellen die in de cijfers van Aldipress en Betapress vallen onder het distributiekanaal vakhandel.

De daling van de verkoop is voor een deel te verklaren door de verschuiving van losse titels naar pakketten, waarbij een aantal verkochte exemplaren als één product wordt geregistreerd, en een aantal weektitels dat onder druk staat. Daar staat tegenover dat er winst werd geboekt in de zomerperiode en de decembermaand. Puzzelboeken en luxe glossies wisten hier het meest van te profiteren.

Nederland telt ongeveer 6.000 verkooppunten voor tijdschriften waarvan er ongeveer 920 tijdschriftenverkooppunten zijn in de tabaks- en gemaksdetailhandel.

De totale omzet losse verkoop bedroeg in 2017 circa € 266 miljoen. De besteding per hoofd van de bevolking voor losse verkoop bedroeg in 2017 € 15,65. Uit de Omzetmonitor Gemakswinkels blijkt dat de gemiddelde omzet in tijdschriftenverkoop in 2017 € 44.402 per winkel was.

Er zijn vele tientallen tijdschriftuitgeverijen in Nederland actief en twee grote distributeurs: Aldipress en Betapress. Aldipress maakt onderdeel uit van Sanoma Media en Betapress is, evenals winkelketen AKO, onderdeel van mediaconcern Audax. Beiden distributeurs zijn monopolist op titelniveau en hebben zowel general interest als special interest titels in het assortiment.

Omzetaandelen losse verkoop tijdschriften Aldipress

Distributiekanaal  2013 2014 2015 2016 2017 Mutatie
2016-2017
Tabaks-/gemakswinkels 12,0% 12,3% 13,1% 13,5% 14,2% 0,7%
Supermarkten 52,0% 51,5% 50,2% 50,9% 50,3% -0,6%
Vakhandel 32,8% 33,4% 34,4% 33,6% 33,5% -0,1%
Overige 3,2% 2,8% 2,3% 2,1% 2,0% -0,1%

Omzetaandelen losse verkoop tijdschriften Betapress

Distributiekanaal  2013 2014 2015 2016 2017 Mutatie
2016-2017
 Tabaks-/gemakswinkels 13,2% 13,5% 14,3% 14,8% 14,8%  0,0%
 Supermarkten 40,2% 42,8% 41,3% 40,2% 41,3%  1,1%
 Vakhandel 42,9% 40,9% 42,1% 42,9% 42,2%  -0,7%
 Overige 3,7% 2,8% 2,3% 2,1% 1,7%  -0,4%

Bron: Aldipress en Betapress

Omzetaandeel Productgroep Tijdschriften

Jaar Omzet tijdschriften Omzetaandeel
2014 42.872 3,7%
2015 42.989 3,7%
2016 44.213 4,0%
2017 44.402 3,8%

Digitaal lezen blijft groeien
Het lezen op digitale platformen, zoals smartphones, tablets en e-readers, werd in de afgelopen jaren steeds belangrijker. Magazines worden steeds vaker in digitale vormen gegoten: websites, digitale edities/replica’s, apps, etc. 


Van alle digitale platformen wordt de computer nog steeds het meest gebruikt om tijdschriften digitaal te lezen. Ook de e-reader is daarbij in opkomst. Volgens cijfers van het Centraa Boekhuis waren in het eerste kwartaal van 2018 2,2 miljoen e-readers in omloop. Hiervoor zijn ook steeds meer boeken- en ijdschriftentitels beschikbaar, maar om naar huis te schrijven is die toename niet. Het aandeel van e-books op de totale boekenmarkt is bijvoorbeeld 7,1%, een mini-groei van 0,1%.


Omzetmonitor Gemakswinkels
Uit de Omzetmonitor Gemakswinkels blijkt dat in 2017 de gemiddelde omzet van Tijdschriften per winkel € 42.872 was. In vergelijking met 2016 is dat een kleine stijging van 0,4%. Ondaks deze stijging laat het omzetaandeel een kleine daling zien van 0,2% naar 3,8%.


Marktgids

Het jaarlijkse verslag over de branche, marktcijfers, actueel productoverzicht en adresgegevens. Deze kunt u hier opvragen.