Vloei en filterhulzen

Nederland heeft traditioneel een vrij grote markt voor rooktabak (shag), die kan worden opgedeeld in RYO-tabak (roll-your-own ofwel tabak voor zelfgerolde sigaretten met behulp van vloeitjes) en MYO (make-your-own ofwel tabak voor zelfgemaakte sigaretten met behulp van filterhulzen). Uit de cijfers van www.accijnsmonitor.nl blijkt dat de verkoopvolume van rooktabak is afgenomen van 6.1 miljoen kilo in 2018 naar 5.7 miljoen kilo in 2019. In vergelijking met het verkoopvolume van het aantal verkochte sigaretten in 2019 (9.8 miljoen stuks) heeft het zelf maken van sigaretten een blijvend groot aandeel in Nederland.

Voor de verkoop van vloei is het supermarktkanaal dominant. In 2019 werden 68% via dit kanaal verkocht. Het tabaks- en gemakskanaal blij ook van belang met een volume-aandeel van 12% in de vloeiverkopen.

Globaal marktaandeel van de distributiekanalen 

Vloei en filterhulzen 2017 2018 2019
Food (supermarkt)  68% 67% 68%
Tabaks-gemakswinkels 15% 14% 12%
Overig  17% 19% 20%

Bron: Imperial Tobacco Nederland

NSO Retail Omzetmonitor Gemakswinkels
Vloei en filterhulzen vallen in de NSO Retail Omzetmonitor Gemakswinkels samen met e-sigaretten binnen de artikelgroep rokersbenodigdheden. Uit de Omzetmonitor blijkt dat in 2019 de gemiddelde omzet van rokersbenodigdheden per winkel € 36.635 was. Dit is een sterke stijging van 9,4% ten opzichte van 2018. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de het productgroep e-sigaretten dat in 2019 met 24% in omzet groeide. Ook het omzetaandeel kende een lichte groei 0,1% in vergelijking met 2018. Toen bedroeg de omzet per winkel van deze artikelgroep nog € 33.480 met een marktaandeel van 3,0%.

Omzetaandeel productgroep

Jaar Omzet Omzetaandeel
2015 24.762 2,1%
2016 26.708 2,3%
2017 30.228 2,6%
2018 33.480 3,0%
2019 36.635 3,1%

Het jaarlijkse verslag over de branche, marktcijfers, actueel productoverzicht en adresgegevens. Deze kunt u hier opvragen.