Wenskaarten

Wenskaarten maken van oudsher een belangrijk onderdeel uit van het assortiment in de tabaks- en gemakswinkel. Na jarenlange gestage groei was 2020 een bijzonder jaar voor de wenskaart. Vanaf de start van de coronapandemie was een verdere toename van de waardering van de wenskaart zichtbaar. De wenskaart was hèt alternatief om toch een persoonlijke boodschap over te brengen. Gedurende heel 2020, tot en met half december, was een sterke groei waarneembaar van het aantal verkocht en verzonden wenskaarten. Ook kerstkaarten waren eind 2020 ongekend populair. Al ver voor Sinterklaas had de consument op grote schaal kerstkaarten ingekocht. Ter illustratie; november 2020 zijn twee keer zoveel kaarten verkocht als november 2019. De omzetcijfers over 2020 worden gedrukt, omdat vanaf 15 december de niet-essentiële winkels de deuren moesten sluiten. Hieronder vielen veel verkooppunten van wenskaarten. Door de winkelsluiting vanaf half december kon een flink deel van het kerstkaartenassortiment niet worden verkocht. De groei van de categorie wenskaarten zette zich voort in de eerste helft van 2021.

Het belang van de categorie wenskaarten blijkt onder meer uit het feit dat:

  • 90% van alle huishoudens in Nederland wel eens een wenskaart koopt;
  • 65% van de Nederlanders heeˇ de afgelopen 3 maanden een wenskaart gekocht;
  • een inwoner van Nederland gemiddeld meer dan 25 kaarten per jaar ontvangt, waarvan een zesde verjaardagskaarten zijn;
  • de meest populaire kaarten de kerstkaarten zijn, die voor ca. 75% deel uitmaken van alle seizoenskaarten;
  • meer dan 70% van de kopers van wenskaarten een vrouw is.


Vereniging Wenskaarten Nederland
In de Vereniging Wenskaart Nederland werken uitgevers, retailers en PostNL samen bij de promotie van de wenskaart. Oktober 2019 en 2020 werd de campagne ‘een kaart blijft langer hangen’ gelanceerd. Bij aanloop van €4,95 aan wenskaarten kreeg de consument een extra kaart èn postzegel cadeau. Oktober 2021 vindt de derde editie van deze collectieve promotiecampagne plaats. Al vanaf april 2021 wordt de campagne een kaart blijft langer hangen zichtbaar op social media www.eenkaartblijftlangerhangen.nl). Kijk voor meer informatie over de Vereniging Wenskaart op: www.wenskaartnederland.nl

De gemiddeld omzet per winkel van de productgroep wenskaarten kwam in 2020 uit op €43.249. Dat is een omzetstijging van 3% ten opzichte van 2019. Het omzetaandeel van de groep wenskaarten bleef stabiel op 3,7%.

OMZETAANDEEL PRODUCTGROEP WENSKAARTEN

Jaar Omzet Wenskaarten Omzetaandeel
2016 40.475 3,6%
2017 42.843 3,9%
2018 41.266 3,7%
2019 41.983 3,7%
2020 43.249 3,7%

Het jaarlijkse verslag over de branche, marktcijfers, actueel productoverzicht en adresgegevens. Deze kunt u hier opvragen.