Bedrijfseconomisch advies: Hulp bij het maken van keuzes

“Wat is de toekomst voor mijn winkel na het tabaksverkoopverbod in supermarkten? En over een paar jaar: word ik een speciaalzaak of een gemakswinkel zonder tabak”?” zo maar enkele vragen die ook voor u relevant kunnen zijn. Tijdens “corona” hebben buurtwinkels hun functie bewezen. Maar er zijn ook tabak-/gemakswinkels die het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld afhankelijk van assortiment en locatie."

Aan het woord is Rob Drost, bedrijfsadviseur bij INretail. Rob werkt ook voor NSO Retail als bedrijfseconomisch adviseur. Hij adviseert ondernemers over de toekomst van hun winkel. Een advies dat ook kan leiden tot en goed voorbereide bedrijfsbeëindiging.
Met het programma ‘Ready? Set. Go!” ziet NSO Retail onverminderd een toekomst voor de ondernemers in onze branche. Ondernemers die de komende jaren een vernieuwingsslag zullen moeten maken om met hun winkel klaar te zijn voor een nieuwe toekomst.

Rob Drost: “Met dit advies helpen we ondernemers een keuze te maken. Een keuze kan ook zijn de onderneming te beëindigen. Er doen zich omstandigheden voor dat het voorzetten van de exploitatie op de huidige locatie onzeker is of misschien wel niet mogelijk meer is, mede als gevolg van veranderende regelgeving”.

Ondernemers die hulp nodig hebben bij de keuze voor de toekomst, worden uitgenodigd van dit adviesproduct gebruik te maken. Dat bestaat onder meer uit een rapport op basis van uw jaarcijfers en een persoonlijk gesprek met de bedrijfsadviseur in Zeist. De prijs van dit advies is voor leden van NSO Retail € 425,- ex BTW. Bel of mail voor meer informatie of om u aan te melden naar Rob Drost van INretail, rdrost@inretail.nl of 088-9730654.