Juridisch

Voor juridische adviesaanvragen is de NSO uw aanspreekpunt.
De NSO-beleidsmedewerker arbeidszaken kan u adviseren als het gaat om bijvoorbeeld arbeidsrecht, bestuursrecht, huurrecht, koopovereenkomsten, franchisecontracten en ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Na kennis te hebben genomen van uw vraagstelling of probleem, vertelt zij u bij welk soort advisering u het meeste baat heeft. Het kan zijn dat het secretariaat het advies zelf uitvoert, maar het kan ook zijn dat u het advies krijgt om een jurist in de arm te nemen.

NSO-leden hebben jaarlijks recht op een nieuw aan te vragen bedrijfseconomisch of juridisch advies tegen een gereduceerde tarief.

Voor juridische vraagstukken werkt de NSO samen met Meeles Bedrijfs-juridisch Advies. Als NSO-lid betaalt u een gereduceerd tarief voor de uren die u van de jurist afneemt.
Juridisch advies is voorbehouden aan NSO-leden en kan worden aangevraagd bij Sylvia van Kempen.