NSO speerpunten 2020

Jaarlijks stelt de NSO-Ledenraad enkele speerpunten vast voor het komende jaar. Dat zijn zaken waar, naast de reguliere werkzaamheden, de NSO dat jaar extra aandacht aan wil besteden. 

Voor 2019 waren de speerpunten:
De verdere ontwikkeling en uitrol van het NSO brancheprogramma. Met als actiepunten onder meer:

 • Ondernemers handvatten aanreiken om het DNA van hun ondernemerschap en hun onderneming te bepalen. Onder meer middels bijdragen in het vakblad en te bespreken tijdens ondernemersbijeenkomsten.
 • Invulling geven aan het Convenant DATA en ICT in de tabaks-/gemaksdetailhandel. Doel daarvan is samen met de winkelformules stappen te zetten ter verbetering van de datakwaliteit en het realiseren van kostenefficiency.
 • De kennis van nieuwsoortige rookwaren (e-smoking, rookloze tabaksproducten) op de winkelvloer vergroten. Middels onder meer de ontwikkeling van een e-learningmodule.
 • Het verder versterken van lokaal ondernemerschap. Onder meer door het inventariseren van ‘nieuwe’ mogelijkheden van dienstverlening als toevoeging aan het businessmodel van de winkel.


Stand van zaken realisatie speerpunten 2019

 • Na een eerste serie ondernemersbijeenkomsten najaar 2018 zijn ook voorjaar 2019 meerdere ondernemersbijeenkomsten, van verschillende winkelformules, bezocht. Met de aanwezige ondernemers is gesproken over het DNA van hun winkel/ondernemerschap en welke keuzes daarbij te maken zijn. Dit thema kwam ook in vrijwel elk nummer van het NSO Retail Magazine aan de orde.
 • De projectgroep “Data en ICT” is in 2019 meerdere malen bijeengeweest. Onderzocht (en afgewezen) is de optie GS1 hierbij in te schakelen. Recent is een concrete vraag aan de directies van de deelnemende formules uitgewerkt. Overleg vindt nog plaats met Valk Solutions.
 • Een projectgroep is gestart met de ontwikkeling van een e-learningmodule elektronische dampwaren. In intensief overleg met veel betrokken partijen is een script opgesteld en hebben video-opnames plaatsgevonden. 
 • Een projectvoorstel Dienstverlening en Gastvrijheid is uitgewerkt. Dit project gaat medio november van start. Onder meer met een consumentenonderzoek. Streven is de resultaten te presenteren tijdens de NSO Retail Beurs van 15 maart 2020.

Speerpunten 2020

 1. Een jaar eerder dan aanvankelijk te voorzien (per 1 januari 2021) wordt een display ban van kracht voor de tabaks-/gemakswinkels. Over de uitvoering van deze regeling bestaat nog veel onduidelijkheid, terwijl de ondernemers/ winkelformules snel moeten schakelen om tijdig aan de nieuwe regelgeving te voldoen.
 2. Taak van de NSO is optimale duidelijkheid te zoeken en te verschaffen over hoe in de praktijk invulling gegeven kan/moet worden aan het uitstalverbod. De NSO verzameld vragen en verschaft antwoorden!
 3. Belangrijk is de NSO Retail Beurs op zondag 15 maart 2020. Dit moet een bron van inspiratie worden voor de ondernemers in de branche. Met innovaties, best practises en veel stimulerende middelen.
 4. Project gastvrijheid en dienstverlening. Hoe kunnen de ondernemers/ winkelformules in de branches hier – ieder voor zich – invulling aan geven. Het project moet leiden tot nieuwe consumenteninzichten en handvatten om concreet mee in de winkel aan de slag te gaan.
 5. Data, ICT en Logistiek. Na onderzoek en verkenningen moeten er in 2020 concrete stappen gezet gaan worden met betrekking tot data en ICT in de tabaks-/gemaks-detailhandel. Te beginnen met kostenbesparing en foutenreductie bij het verwerken van productdata.
 6. In het verlengde daarvan is het ook een ambitie stappen te zeten met betrekking tot logistiek en bevoorrading. Deze zijn voor de tabaks-/gemakswinkels in Nederland nog steeds niet optimaal. Met daarbij de toenemende druk op pakketpunten in onze branche. Onderzocht zal worden hoe vanuit de NSO  verbeteringen in gang gezet kunnen worden.
 7. Arbeidsvoorwaarden. In 2020 wil de NSO een evaluatie en een toekomstvisie op het gebied van beleid op arbeidsvoorwaarden van en voor de branche.
 8. Gedurende 2020 is (meer) aandacht voor de productcategorie e-smoking ook belangrijk. De door de NSO ontwikkelde e-learning gaat begin 2020 live. Hier zal veel aandacht aan worden besteed.