Even voorstellen

De NSO is een vereniging met leden, een ledenraad en een bestuur.

Het bestuur is bereikbaar via nso@nsoretail.nl of via het Retailkantoor op
telefoonnummer (088) - 00.342.20.


NSO Bestuur

Het bestuur neemt besluiten en bestuurt de vereniging.

Klik hier voor de NSO-bestuursleden.

NSO Ledenraad

De ledenraad vertegenwoordigt de leden, controleert het bestuur en draagt nieuwe beleidslijnen aan.

Klik hier voor de NSO ledenraadsleden.

Het Retailkantoor

Het Retailkantoor ondersteunt alle bestuurlijke organen, bereidt bestuursbesluiten voor en zorgt voor de uitvoering van genomen besluiten.

Klik hier voor de medewerkers.