NSO Ledenraad

De NSO-Ledenraad heeft twee belangrijke taken, enerzijds het controleren van het bestuur door onder meer het vaststellen van de financiële jaarrekening, begroting en de beleidsvoornemens van de NSO. Anderzijds heeft de Ledenraad als taak het overbrengen van de meningen en opinies van de achterban aan het bestuur. Ledenraadsleden kunnen het bestuur opdracht geven nieuwe onderwerpen en beleidsthema’s aan te pakken.

Praat mee, wordt lid van de NSO-Ledenraad
De NSO is altijd op zoek naar leden die zich in willen zetten voor de branche. Voldoet u aan onderstaand profiel en heeft u interesse voor een functie in de ledenraad? Laat het ons weten.

Als ledenraadslid 

  • bent u, als ondernemer, in staat om buiten de muren van uw winkel te kijken; 
  • bent u in staat om mee te denken en te praten over algemene ontwikkelingen die  onze branche betreffen; 
  • heeft u tijd om de ontwikkelingen te volgen en de vergaderingen (ongeveer vier  per jaar in de regel op dinsdagavond) voor te bereiden en daarbij aanwezig te zijn 
  • heeft u tijd en bent u bereid energie te steken in de NSO organisatie.


Onderstaand de huidige NSO Ledenraadsleden. Als u met uw muis over de foto's scrolt verschijnen de namen van de ledenraadsleden.


NSO Ledenraad

dinsdag 3 september 2019