NSO Jaarverslag 2022

Ieder jaar stelt de NSO een jaarverslag op waarin staat wat de brancheorganisatie op de verschillende beleidsterreinen heeft gerealiseerd.

Nsoretailjaarverslag2022 pagina 01