NSO Jaarverslag 2020: Kansspelen

2.1.   Nieuwe kansspelterminal
Aanvankelijk was het de bedoeling dat Nederlandse Loterij Organisatie (NLO) in het eerste kwartaal van 2020 een nieuwe kansspelterminal zou uitrollen. De verkooppunten kregen hiervoor een nieuw contract. Dit contract is tussen NLO en NSO Retail besproken en dit was voor NLO aanleiding om het contract op onderdelen aan te passen.Belangrijk aandachtspunt was dat de retailer zelf verantwoordelijk werd voor de aanleg van de bekabeling naar de nieuwe NLO-apparatuur. Vanuit de markt werden vraagtekens geplaatst bij de wijze waarop de individuele ondernemer zorg moest dragen voor de gewenste aansluiting. 

2.2.   Kinderziektes nieuwe kansspelterminal
De uitrol van de nieuwe terminal kreeg uiteindelijk pas najaar 2020 zijn beslag. Dit ging met veel en serieuze kinderziektes gepaard. De continuïteit van de kansspelverkoop kwam daardoor onder druk.
NSO Retail en de winkelformules in onze branche hebben oktober 2020 hun zorgen geuit over het functioneren van de nieuwe kansspelterminal. In een gezamenlijke brief hebben ze NLO gevraagd om snel in actie te komen om gezamenlijk de problemen aan te pakken.
Daarop is door NLO in samenwerking met de commerciële organisaties in de branche hard gewerkt aan het oplossen de problemen. Er werden verscheidende verbeteringen en updates doorgevoerd en de capaciteit van de helpdesk werd opgeschaald. Uiteindelijk resulterend in een werkende configuratie.
Voor de ondernemers heeft NLO een e-learning en website met veel (achtergrond)informatie opgetuigd. NSO Retail volgde dit nauwgezet en onderhield goed contact met NLO en de commerciële organisaties.

2.3.   Gevolgen coronacrisis
Voorjaar 2020 werd in een regulier overleg tussen NSO en NLO onder meer gesproken over de gevolgen van de coronacrisis voor de kansspelverkoop. De omzet stond sterk onder druk. Vooral de Toto had door gebrek aan sportwedstrijden geen of nauwelijks meer omzet.

2.4.   Wet Kansspelen op Afstand (KOA)
Voorjaar 2020 nam de Tweede Kamer een motie aan om de reclame rondom kansspelen op TV te beperken.
Zomer 2020 werd met de NLO gesproken over de voortgang van de Wet Kansspelen op Afstand (KOA). De wet zelf was inmiddels goedgekeurd, de uitvoeringsmaatregelen waren toen aan de beurt om ingevoerd te worden. Onduidelijk is hoelang dit gaat duren.