NSO Jaarverslag 2020: NSO diensten

3.5. NSO Retail diensten
Op een aantal terreinen verstrekt de NSO individueel advies aan haar leden. Regelmatig verwijst zij haar leden naar externe adviseurs. Voor juridisch en bedrijfseconomisch advies kregen NSO leden in 2020 nog een korting op het tarief van deze adviseurs. 

In 2020 werd advies gegeven over de volgende onderwerpen:

3.5.1. Administratie
NSO Retail verwijst haar leden die vragen hebben over hun administratie naar ANB Accountants/Adviseurs (ANB). ANB is werkzaam voor ongeveer 70 NSO leden. Deze leden maken zelf schriftelijke afspraken over de dienstverlening met ANB.

3.5.2. Arbeidszaken
In 2020 verwerkte het bureau ongeveer 1500 telefonische en/of e-mail verzoeken om advies betreffende arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht, sociale zekerheid en personeelsbeleid.

3.5.3. Bedrijfseconomisch advies
NSO Retail verwees in 2020 voor bedrijfseconomisch advies door naar Solo Advies. Ook is er in 2020 een pilot gestart: Hulp bij het maken van keuzes. Dat is een adviesproduct voor ondernemers die overwegen hun bedrijf te staken. Dit advies wordt ingevuld door bedrijfs-adviseurs van INretail. 

3.5.4. Juridisch advies
NSO Retail verwijst voor juridisch advies door naar Meeles BedrijfsAdvies VOF of een jurist van INretail. In 2020 werden 17 NSO leden doorverwezen naar een juridisch adviseur.

3.5.5. Remedium
Remedium is het ziekteverzuimloket van de tabaksdetailhandel. Via Remedium worden veel zaken geregeld die zorgen voor een goede en efficiënte ziekteverzuimbegeleiding en zorgverlening. Per 1 januari 2020 is Stichting Remedium voor de uitvoering van de Arbozaken overgestapt naar de gecertificeerde Arbodienst ARBOZ. Remedium verzorgde in 2020 de Arbodienstverlening voor totaal 1700 werknemers, 630 werknemers van NSO leden en 1070 werknemers van KNDB leden.

3.5.6. Verzekeringen
Leden die vragen hebben over verzekeringen verwijst NSO Retail door naar WUTHRICH. WÜTHRICH heeft in 2020 voor 321 NSO-leden een of meerdere zakelijke en/of particuliere verzekeringen in portefeuille.

3.5.7. Slachtofferhulp
Na een heftige gebeurtenis zoals een overval of een inbraak hebben leden en hun medewerkers behoefte aan deskundige hulp. NSO Retail heeft in 2020 slachtofferhulp aangeboden via Slachtofferhulp Nederland. Dit betrof hulp na een overval of inbraak.

3.5.8. Meld- en Adviespunt Interne Criminaliteit
Regelmatig krijgt NSO Retail adviesvragen over interne fraude, cameratoezicht etc. Hiervoor heeft is jaren geleden het NSO-Meldpunt Interne Criminaliteit opgericht. Deskundige medewerkers van 4iTrust Integrity Services zijn telefonisch bereikbaar voor advies aan de NSO-leden. Leden kunnen gratis telefonisch advies krijgen over de problematiek die speelt.

Er zijn in zeven gevallen advies gegeven en met vervolgtelefoontje en terugkoppeling hebben er zo’n 13 gesprekken plaatsgevonden. De zaken betroffen diefstallen, verduisteren, niet afrekenen/niet aanslaan in de kassa van totoformulieren en krasloten. Daarnaast een informatief advies met betrekking tot gebruik camerabeelden.

3.5.9. Opleidingen
Op het NSO Retail Cursusplein, onderdeel van de NSO Retail website, zijn alle trainingen voor ondernemers en werknemers geclusterd. Verschillende workshops en trainingen worden door de NSO zelf georganiseerd (met een eigen of externe trainer).

Daarnaast worden er ook diverse e-learnings (onlinetrainingen) aangeboden, zoals bijvoorbeeld de training ‘Soms Moet Je Nee Verkopen’. In deze e-learning wordt geleerd hoe om te gaan met de leeftijdsgrens bij tabaksverkoop (NIX18). In 2020 hebben 7 werkgevers en 214 werknemers deze onlinetraining gevolgd.

De nieuwe e-learning Elektronische Dampwaren is gevolgd door bijna alle werkgevers en werknemers.
Ook wordt er gebruik gemaakt van de workshops die INretail in Zeist geeft. Een voorbeeld hiervan is de workshop Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) waar een aantal NSO leden naar toe zijn geweest.

3.5.10. Vraag en aanbod
In 2020 is de module “Vraag en Aanbod” van de NSO ruim 12 keer voorzien van advertenties van leden. Deze advertenties variëren van het aanbieden van een winkel tot het aanbieden van inventaris. Deze 12 advertenties resulteerde in 97 reacties van geïnteresseerde. Met name de aan- en verkoop van winkels werd 7.000 keer online bezocht.

3.5.11. NSO Retail Ledenvoordelen
Naast algemene belangenbehartiging biedt NSO Retail ook individueel voordeel aan haar leden. Daartoe is een samenwerking aangegaan met collega-brancheorganisatie INretail. NSO-leden profiteren hierdoor van kortingen op een aantal producten en diensten. Deze voordelen variëren van All-in Security tot brandstof en van BHV tot Telecom. In totaal zijn er 283 NSO leden die van één of meer diensten gebruik maken, in totaal 580 diensten. Met name van de korting voor Buma/SENA wordt vaak gebruik gemaakt.