NSO Jaarverslag 2020: Promotie en Communicatie

De NSO gebruikt verschillende communicatiemiddelen om haar leden te informeren. Onderstaand per middel een korte omschrijving. Daarnaast specifieke communicatie- uitingen die zijn uitgevoerd voor de leden in 2020.

5.1. NSO Retail website
Behalve actueel nieuws vindt de ondernemer op de website up-to-date informatie die relevant is voor leden en niet- leden. Zo staat alle informatie over NIX18 geclusterd en staat er veel informatie met betrekking tot arbeidszaken/personeel online. Alle NSO-leden hebben een login. Ook in 2020 waren de homepagina, actueel, diensten (vraag en aanbod) en NSO-lidmaatschap de meest bezochte pagina’s.

In 2020 is de website verrijkt met alle informatie over de keuzes in winkeltypes en het uitstalverbod, daarnaast een ‘coronadossier’ met relevante informatie over (steun)maatregelen en hulpmiddelen omtrent Covid-19.

5.2. Deze Week
Via de wekelijkse e-mailnieuwsbrief Deze Week informeert de NSO haar leden over actuele zaken die spelen in de branche of in de detailhandel in het algemeen. Deze Week is het hele jaar wekelijks op de vrijdagmiddag (met uitzondering van de zomervakantie) per e-mail verstuurd. In totaal is in 2020 de Deze Week 45 keer verstuurd.

5.3. NSO Retail Magazine
In 2020 is het vakblad NSO Retail Magazine conform planning 8 keer verschenen. Iedere editie staat een assortimentsthema centraalen is een NSO-katern opgenomen met informatie over actuele zaken die in de branche spelen.

In juli is de NSO Retail MarktGids 2020/2021 verschenen. Deze bevat markt- en branche-ontwikkelingen, de omzetmonitor en veel (prijs) informatie over alle assortimentsgroepen die verkocht worden in de Nederlandse tabak- en gemakswinkel. Zowel het vakblad als ook de MarktGids worden uitgegeven door Stichting NSO Retail Activiteiten (SNRA).

5.4. NSO Retail Webinars
In september en oktober heeft NSO Retail een reeks van 7 Webinars verzorgd om meer informatie te geven én mogelijke ondernemersvragen te beantwoorden over veranderende wet- en regelgeving. De Webinars bestonden uit een korte presentatie met beschrijving van de belangrijkste kenmerken per winkeltype voor het (eventueel) voldoen aan de uitzonderingsbepaling op het uitstalverbod. Gemiddeld adden 45 leden zich aangemeld per webinar.

5.5. NSO Retail Ledenavonden
Door het coronavirus zijn er geen fysieke ledenavonden georganiseerd. In het najaar zijn de medewerkers van NSO Retail aangeschoven bij de digitale bijeenkomsten die werden georganiseerd door Primera.

5.6. NSO Extra Ledenbericht
Naast de wekelijkse email nieuwsbrief (Deze Week) verstuurd de NSO haar leden per email extra ledenberichten indien een actualiteit daarom vraagt of om de leden over een aanstaande gebeurtenis te informeren. In totaal zijn er in 2020 16 extra Ledenberichten verstuurd, met name om ondernemers te informeren over de ontwikkelingen en getroffen maatregelen omtrent het coronavirus.

5.7. Postmailingen
Naast de digitale weg wordt sommige informatie ook nog per post naar de leden verstuurd. In 2020 zijn er diverse mailingen verstuurd. In februari is de contributienota met bijgevoegd het activiteitenverslag verstuurd. In maart hebben alle leden flyers ontvangen over het uitstalverbod en de keuze in winkeltype. Eind maart zijn alle winkels voorzien van posters met de corona maatregelen. In juni hebben de NSO-leden de factuur en uitkeringsbrief FSIT 2019 ontvangen. Op de derde vrijdag van november op ‘de Dag van de Ondernemer’ heeft NSO Retail alle ondernemers een ansichtkaart gestuurd om hen te bedanken namens hun Buurt. Eind december is de nieuwe Tabaksreader verstuurd maar ook een A2 poster “Ook in het nieuwe jaar staan we voor u klaar” in het kader van Hou ons in de Buurt. De gebruikelijke NIX 18 mailing is verschoven naar voorjaar 2021 als de winkels weer open zijn.

5.8.  Maandavond “koopavond”
In een jaar met veel ontwikkelingen en keuzes die gemaakt moesten worden ten aanzien van de uitzonderingsbepaling, is van september tot en met december de telefonische bereikbaarheid uitgebreid met een telefonisch spreekuur op maandagavond van 19.00 – 20.00 uur. In toerbeurt zaten de medewerkers van NSO Retail op maandagavond klaar om de vragen van ondernemers te beantwoorden.

5.9. NSO Retail Beurs 2020
Tweejaarlijks organiseert NSO Retail de NSO Retail Beurs. Voor 2020 stond deze ook op het programma. Helaas hebben we de vakbeurs tot twee keer toe moeten uitstellen en later moeten annuleren vanwege de ontwikkelingen van het coronavirus. De voorbereidingen voor de beurs op zondag 15 maart waren in volle gang. De beursvloer van Expo Houten was volgeboekt met ruim 40 exposanten. Een week voor de beurs heeft de NSO het besluit moeten nemen om de beurs uit te stellen tot het weekeinde van 3 en 4 oktober. Jammer genoeg was de situatie rondom het coronavirus niet verbeterd waardoor de NSO Retail Beurs in 2020 geen doorgang kon vinden.