Direct voordeel van uw NSO-lidmaatschap!

Als NSO-lid betaalt u voor het jaar 2022 € 349,-* (indien geen automatische incasso wordt afgegeven, betaalt u € 363,-*) contributie. Voor ieder extra filiaal betaalt u € 120,-* per filiaal.
*bedragen zijn exclusief BTW.

Onderstaand een aantal voordelen van het NSO-lidmaatschap:


De NSO behartigt de collectieve belangen van de tabaksdetailhandel en verzorgt individuele dienstverlening aan ondernemers in de branche.

Wilt u lid worden?
Vul het onderstaande formulier in. Wij zullen u dan een lidmaatschapspakket toesturen.

Criteria voor het lidmaatschap:
In de statuten van NSO Retail onder 3.2. Leden kunnen slechts zijn:
A.      Natuurlijke of rechtspersonen, die in het bezit zijn van een detailhandelsvestiging, die een voor het publiek toegankelijke ruimte kennen voor de rechtstreekse levering van goederen en diensten waaronder tabaksproducten en (elektronische) rookwaren. Deze detailhandelsvestiging is een:
1.       tabakspeciaalzaak waar alleen tabaksproducten, rookwaren, dagbladen en loten verkocht worden, of
2.       tabakswinkel met een maximale omzet van 700.000 euro netto per jaar, waarbij tenminste 75% van de omzet uit rookwaren komt, of 
3.       gemakswinkel met een assortiment tenminste bestaande uit: kansspelen, lectuur en wenskaarten etc.
B.       (Commerciële) samenwerkingsverbanden van ondernemers die een winkel exploiteren die voldoet aan de onder 3.2.a. gestelde criteria. Of deze samenwerkingsverbanden voldoen aan de voorwaarden is ter beoordeling van het bestuur.
Een lid-rechtspersoon dient schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging op te geven welke natuurlijke persoon namens haar de lidmaatschapsrechten uitoefent.
C.       Natuurlijke of rechtspersonen, die in het bezit zijn van een detailhandelsvestiging, die voldoet aan de definitie gemakswinkel. Onder "gemakswinkel" wordt verstaan een detailhandelsvestiging waarin naast een aantal Fast Moving Consumer Goods (veelal non-food) met name ook diensten worden verricht. De winkel(formule) richt zich daarbij op producten en diensten die bijdragen aan het gemak, plezier, veiligheid en compleetheid van het aanbod voor de consument, de zelfstandige zonder personeel en het verenigingsleven in de wijk, buurt en stad.


Aanvragen NSO lidmaatschapspakket

Beƫindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging door het lid aan de NSO vóór 30 november voorafgaande aan het jaar waarin men geen lid meer wenst te zijn. Uw lidmaatschap wordt bij opzegging vanaf 1 januari in het nieuwe jaar stopgezet. Wanneer u uw lidmaatschap beëindigt, krijgt u van ons altijd een bevestiging.

Voor opzegging kunt u het opzegformulier gebruiken of een brief sturen naar de NSO.