De huurprijs

Wat is een redelijke huurprijs?
(Aanvangs)huurprijzen voor winkelruimtes zijn niet aan wettelijke regels gebonden. Huurder en verhuurder zijn vrij om zelf de hoogte van de huurprijs vast te stellen en overeen te komen. Maar, wat is nou een redelijke huurprijs en in hoeverre kunt u hierover onderhandelen? Onder druk van de omstandigheden zijn huurders vaak geneigd een hoge huurprijs te accepteren. Maar stel nou dat u later ontdekt dat de buren veel minder betalen? De prijs is een onderdeel van de huurovereenkomst. Als er eenmaal een prijs is overeen gekomen, staat deze (voor lange tijd) vast.

Richtprijzen
Verschillende factoren zijn bepalend voor de huurprijs van een winkelpand. De belangrijkste daarvan zijn de locatie, de bereikbaarheid, de klantenstroom, de breedte van de pui, de toegankelijkheid, de uitstraling en de oppervlakte. U betaalt voor de mate van gemak die u geboden wordt in en om de ruimte die u huurt. Daarnaast speelt ook de staat van het pand een rol evenals de termijn waarvoor het huurcontract is afgesloten.
Richtprijzen kunnen slechts heel globaal worden vastgesteld, maar geven u in ieder geval een idee. U kunt ze bijvoorbeeld opvragen bij uw bedrijfsmakelaar. Doe gerust navraag bij huurders of verhuurders van vergelijkbare omliggende panden. U kunt ook een makelaar vragen het pand op huurwaarde te taxeren, waarbij de wettelijke maatstaf dient te worden gevolgd. Hier zijn overigens vaak wel kosten aan verbonden.
Een pand kan kaal of aangekleed opgeleverd worden. Bij een aangekleed pand zijn alle elektra, gas en waterleidingen evenals telefoonaansluitingen, vloeren en plafonds aanwezig. De huur van zo'n pand is daarom meestal hoger dan die van een kaal opgeleverde ruimte (casco). In het laatste geval moet u zelf nog alle voorzieningen (laten) aanleggen en heeft u kans dat u een tijd in de verbouwingsrommel zit. Bovendien brengt dit natuurlijk kosten met zich mee en zult u in principe het pand na afloop van de huurtermijn weer in de oorspronkelijke staat moeten (laten) herstellen, tenzij daar andere afspraken over worden gemaakt.

Een korte huurtermijn verhoogt uw flexibiliteit als ondernemer, maar zal een verhogend effect hebben op uw huurprijs. De verhuurder heeft minder zekerheid op de lange termijn en verrekent die onzekerheid in de huurprijs. Een huurcontract met een lange looptijd kan daarom flink schelen in de prijs en biedt zekerheid over uw locatie.

Servicekosten
De huurder kan zelf zorgen voor bijvoorbeeld de levering van water en energie, maar met de verhuurder kan ook overeengekomen zijn dat hij zorgt voor deze voorzieningen. In dat geval stelt de verhuurder een prijs vast voor deze diensten. Dit noemen we de servicekosten. De servicekosten zijn gebaseerd op de gemaakte kosten voor de leveringen en de kosten die de administratieve rompslomp met zich meebrengt. Denk hierbij, naast de levering van water en energie ook aan bijvoorbeeld de schoorsteenveger, glazenwasser, bewaking, keukeninstallaties en schoonmaakkosten.
De betaling van de servicekosten gebeurt op basis van voorschotten. Het voorgeschoten bedrag dient jaarlijks te worden verrekend met de werkelijke kosten op basis van een schriftelijk kostenoverzicht. De verhuurder kan het servicepakket eenzijdig of in overleg met de huurder aanpassen. Als dit gevolgen heeft voor de kosten, kan hij vervolgens ook de hoogte van het voorschot aanpassen.


Huurverhoging?

Bereken hier uw huurverhoging.