Conflict

Wat doet u in geval van een conflict?
Een conflict met uw verhuurder is vervelend, vooral als dit conflict ten koste gaat van de zaak. Toch ontstaan er regelmatig conflicten over bijvoorbeeld de huurprijs, de duur van de huurovereenkomst of achterstallig onderhoud aan het pand. U kunt in dit geval naar de rechter stappen. Onder ‘huurperiode en de huurprijs’ heeft u al enkele voorbeelden kunnen lezen van situaties waar de Kantonrechter uitkomst biedt. Maar u kunt ook naar een alternatieve oplossing zoeken, zoals conflictbemiddeling.
Kijk voordat u kosten maakt altijd eerst op de website www.huurgeschil.nl. Op deze site kunt u zich vooraf oriënteren of u in uw recht staat of niet. Indien u in uw recht staat biedt de site u veel handvatten om de communicatie met uw verhuurder op een juiste wijze te starten. In de meeste gevallen zal de verhuurder dan inzien dat u de juiste argumenten heeft gebruikt en kan het conflict in der minne worden geschikt.

Deskundig advies
 
Een hoge huur kan een enorme last zijn voor een ondernemer. Huurprijzen geven daarom vaak aanleiding tot conflicten. Voordat u een huurcontract tekent, kunt u onderhandelen over de huurprijs, maar na afloop van iedere overeengekomen contractperiode kunnen de beide partijen de onderhandelingen heropenen. Een daling of stijging van de marktprijzen kan hier bijvoorbeeld een aanleiding voor zijn. Als de huurder en verhuurder het niet eens kunnen worden over een nieuwe huurprijs, kunnen zij hun zaak voorleggen aan de Kantonrechter. Deze vordering tot huurprijsvaststelling dient vergezeld te gaan van een huurprijsadvies. Dit advies moet worden opgesteld door één of meer deskundigen die de partijen gezamenlijk hebben benoemd.
Zo'n deskundige kan een makelaar zijn.

Mediation
Conflictbemiddeling met behulp van een professionele mediator komt vaak voor als de ruziënde partijen hun conflict niet voort willen laten sukkelen, maar de oplossing ook niet aan een rechter voor willen leggen. Bij mediation ondersteunt een onafhankelijke deskundige de partijen bij het vinden van een gezamenlijke oplossing. De mediator doet dus geen uitspraak, de partijen zoeken zelf de oplossing. Het voordeel van deze methode is dat de verhouding tussen huurder en verhuurder niet op scherp wordt gezet door een rechtszaak. Bovendien kost mediation doorgaans minder tijd en geld dan een rechtszaak. Informatie over mediation kunt u vinden op www.nmi-mediation.nl


Stappenplan lagere huurprijs

Lees hier meer hoe u een lagere huurprijs kunt bedingen.