Overvalpreventie

Overvallers van een tabaks- of gemakswinkel hebben het veelal gemunt op de kluis en de geldlade in de kassa. Maatregelen om de buit te beperken, zoals het regelmatig afromen van de kassa en een tijdvertraging op de kluis, zijn belangrijk.

Verminder de buit
De buitverwachting van een overvaller van een tabakswinkel ligt rond de € 750,-. Dit betekent dat uw maatregelen gericht moeten zijn op het verminderen van de hoeveelheid geld die direct voorhanden is. Het geld dat niet direct nodig is, moet worden afgeroomd, liefst in het bijzijn van de klant, door een afroomkluis (met tijdvertragende sloten).
Lees hiervoor de instructie afromen kasgeld en procedure geld- en waardetransport. Zorg dat de instructie afromen kasgeld en procedure geld onderdeel uitmaakt van het winkelreglement dat u aan uw medewerkers samen met de arbeidsovereenkomst geeft.

Betaal grote prijzen (Nederlandse Loterij) niet direct uit. U heeft niet zo veel contant geld op voorraad! Maak een afspraak met de prijswinnaar dat hij/zij later terug komt. U vermindert de aanwezigheid van contant geld ook door het stimuleren van het pinnen.

Hoe te handelen bij een overval

  • probeer zo rustig mogelijk te blijven. Paniek draagt niet bij aan een 'veilig' verloop van een overval;
  • doe wat u wordt opgedragen. Dus wil de overvaller dat u gaat zitten of liggen doe dat dan. Vertraag niet!;
  • geef geld, daar komt de overvaller voor en u kunt nu niet meer voorkomen dat de overvaller het geld mee neemt. Maak aannemelijk dat er niet meer is door eventuele andere lades of kasten open te trekken (indien gewenst);
  • hang nooit de held/heldin uit. De overvaller is gewapend, ook als u het wapen niet ziet. Vechten met een overvaller is dus zeer onverstandig en levensgevaarlijk;
  • maak geen onverwachte bewegingen. Het plotseling krabben of beginnen te zwaaien kan voldoende zijn om de overvaller te laten schrikken. Een overvaller zal met zijn enige wapen (het gebruik van geweld) reageren; 
  • gebruik geen alarm tijdens de overval tenzij er goede afspraken met de politie zijn en de actie absoluut uit het zicht van de overvaller gebeurt. Probeer ook niet tijdens de overval 'stiekem' 112 te bellen; 
  • probeer een signalement van de overvaller op te nemen. Kijk dus hoe de overvaller eruit ziet en wat hij draagt aan kleding. Belangrijk hierbij zijn de bijzondere kenmerken zoals, piercing, tatoeages, verminkingen, spraak, etc.;
  • luister naar wat de overvaller zegt. Mogelijk krijgt u hierdoor ook informatie over zijn afkomst en eventueel accent.

 

Hoe te handelen nà een overval?


Aansprakelijkheid na een overval

Normaal gesproken is een geweldpleger aansprakelijk wanneer een winkelmedewerker letsel oploopt bij een overval of ander geweld. Toch komt het in de detailhandel voor dat een werknemer zijn werkgever op grond van het burgerlijk wetboek aansprakelijk stelt voor de schade.
Klik hier voor de nieuwsflits van Detailhandel Nederland voor het volledige bericht.

Vragenlijst na overval

Hier vindt u een vragenlijst die u kunt gebruiken na een overval om het signalement van de daders te onthouden.