Arbeidsrecht

Iedere ondernemer met personeel krijgt te maken met arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Soms komt ook ontslagrecht aan de orde. Lees meer

Pensioen en Sociaal Fonds

Werkgevers in de tabaksdetailhandel zijn verplicht hun werknemers met een leeftijd van 20 jaar of ouder (tot 67 jaar!) aan te melden bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel. Lees meer

Arbeidsovereenkomsten en reglementen

Als u een medewerker aanneemt, dient u een arbeidovereenkomst op te stellen. De NSO heeft hier een voorbeeld van. Lees meer

Wet Arbeid en Zorg

Om werk en zorgtaken te combineren zijn voor werknemers een aantal zaken geregeld in de WAZO. Lees hier meer

Werken met jongeren

Werkgevers dienen rekening te houden met de regels met betrekking tot het laten werken van jongeren. Lees meer

Feestdagen

Klik hier voor informatie over feestdagen en de winkeltijdenwet.

Arbeidsvoorwaarden / CAO

De cao is definitief beëindigd. Medewerkers aangenomen onder de cao hebben verworven rechten. De NSO heeft een richtlijn arbeidsvoorwaarden opgesteld. Lees meer