Arbeidsvoorwaarden

De NSO heeft een Richtlijn Arbeidsvoorwaarden tabaksdetailhandel voor haar achterban opgesteld. Deze Richtlijn bevat een advies voor werkgevers hoe om te gaan met arbeidsvoorwaarden nu de CAO is beëindigd.
Dit omdat hiermee een hele nieuwe situatie rondom arbeidsvoorwaarden ontstaat.

In de Richtlijn is per onderwerp beschreven:

  • wat er wettelijk geregeld is voor nieuwe medewerkers aangenomen na 1 november 2013 en
  • wat er in de CAO was geregeld voor die medewerkers die aangenomen zijn voor 1 november 2013. Deze medewerkers hebben verworven rechten en de CAO blijft op hen van toepassing totdat de werkgever andere afspraken met hen heeft gemaakt over arbeidsvoorwaarden.


Loonsverhoging per 1 februari (aan medewerkers waar nieuwe arbeidsvoorwaarden mee zijn afgesproken)

Jaarlijks geeft de NSO in december aan hoeveel het prijsindexcijfer CBS en de gemiddelde loonsverhoging in het afgelopen jaar is geweest. Met het gemiddelde percentage, dit was in 2015 1,25%*, per 1 februari 2016 1,25%*, per 1 februari 2017 1,35%*, per 1 februari 2018 1,35% en per 1 februari 1,5% kunt u het loon verhogen. Afhankelijk van het functioneren van uw medewerker, de bedrijfsresultaten en de arbeidsmarkt kunt u ook een andere verhoging geven. Dit is geen wettelijke verplichting, u dient wel minimaal het minimumloon te betalen.
* dit geldt niet voor het Wettelijk Minimum Loon.

Advies NSO
Denk aan de toekomst en maak met uw vaste medewerkers nieuwe afspraken over arbeidsvoorwaarden. Vraag de NSO advies hoe dit aan te pakken, want u heeft de nadrukkelijk (schriftelijke) instemming nodig van uw medewerkers. Zij hebben namelijk verworven rechten volgens de CAO en het uitgangspunt is dat zij er qua arbeidsvoorwaarden niet op achteruit gaan. Als u met uw vaste medewerkers afspraken wilt maken over nieuwe arbeidsvoorwaarden zet dit dan op schrift en onderteken beiden.

Tip: Bekijk het infoblad 'in gesprek met uw vaste medewerkers' en gebruik de voorbeeldbrief van de NSO ter voorbereiding en bevestiging.

CAO
De CAO is per 1 november 2013 beëindigd, het loon wordt niet meer aangepast. De laatste loonsverhoging in de CAO was per 1 juni 2013. Per 1 januari 2016 zijn de lonen in loonschaal 2 lager als het Wettelijk Minimum Loon. U dient minimaal het WML te betalen. Zo lang er geen afspraken zijn gemaakt over nieuwe arbeidsvoorwaarden hebben medewerkers recht op arbeidsvoorwaarden volgens de CAO.

Wettelijk Minimum Loon (WML)
Hier treft u het Wettelijk Minimum Loon per 1 juli 2018 en per 1 januari 2019 aan. Bereken hier het minimumloon voor uw medewerker.
Voor BBL leerlingen van 18 t/m 20 jaar geldt een afwijkend minimum uurloon. Deze staan vermeld in het WML bericht.


Feestdagen

Klik hier voor informatie over feestdagen en de winkeltijdenwet.

Vakantie uren

Bereken zelf het aantal vakantie uren van uw personeel.