Arbeidsvoorwaarden

De NSO heeft een Richtlijn Arbeidsvoorwaarden tabaksdetailhandel voor haar achterban opgesteld. Deze Richtlijn bevat een advies, dus geen wettelijke verplichting, voor werkgevers hoe om te gaan met arbeidsvoorwaarden nu de CAO is beëindigd. In de Richtlijn is per onderwerp beschreven wat er wettelijk geregeld is voor nieuwe medewerkers aangenomen na 1 november 2013 en wat er in de CAO was geregeld voor die medewerkers die aangenomen zijn voor 1 november 2013. Deze medewerkers hebben verworven rechten en de CAO blijft op hen van toepassing totdat de werkgever andere afspraken met hen heeft gemaakt over arbeidsvoorwaarden. 

Heroriëntatie arbeidsvoorwaarden nieuwe CAO
De NSO is op dit moment bezig met een heroriëntatie op arbeidsvoorwaarden. NSO Retail heeft een intentieverklaring getekend met INretail, dit om te onderzoeken of toetreding tot de CAO retail non food tot de mogelijkheden behoort.

CAO
De CAO is per 1 november 2013 beëindigd, het loon wordt niet meer aangepast. De laatste loonsverhoging in de CAO was per 1 juni 2013. U dient minimaal het WML te betalen. Zo lang er geen afspraken zijn gemaakt over nieuwe arbeidsvoorwaarden hebben medewerkers die voor 1 november 2013 aangenomen zijn recht op arbeidsvoorwaarden volgens de CAO. Dus ook recht op minimaal het WML op basis van een 38-urige werkweek.

Gemiddelde loonsverhoging 
Jaarlijks informeert de NSO Retail haar leden in januari hoeveel het gemiddelde percentage van de stijging van het (minimum) loon in het voorgaande jaar is geweest. Het gemiddelde percentage in 2021 was 1,25%. Hier vindt u de gemiddelde percentages van de loonsverhogingen van de eerdere jaren. Uiteraard is het verhogen van het loon altijd afhankelijk van het functioneren van uw medewerker(s), de bedrijfsresultaten en de arbeidsmarkt. Uw medewerkers verdienen een redelijk loon. Uiteraard dient u altijd minimaal het WML (Wettelijk Minimumloon) betalen.

Wettelijk Minimum Loon (WML)
Hier treft u het Wettelijk Minimum Loon per 1 januari 2022 en 1 juli 2022 aan. 
Voor BBL leerlingen van 18 t/m 20 jaar geldt een afwijkend minimum uurloon. Deze staan vermeld in het WML bericht.


Arbeid door jongeren

Voor arbeid door jongeren tot 18 jaar gelden speciale regels.

Feestdagen

Klik hier voor informatie over feestdagen en de winkeltijdenwet.

Vakantie uren

Lees hier eerst meer over het berekenen van het aantal vakantieuren.

Bereken zelf het aantal vakantie uren van uw personeel.