Arbeidsvoorwaarden

De NSO heeft een Richtlijn Arbeidsvoorwaarden tabaksdetailhandel voor haar achterban opgesteld. Deze Richtlijn bevat een advies, dus geen wettelijke verplichting, voor werkgevers hoe om te gaan met arbeidsvoorwaarden nu de CAO is beëindigd. In de Richtlijn is per onderwerp beschreven wat er wettelijk geregeld is voor nieuwe medewerkers aangenomen na 1 november 2013 en wat er in de CAO was geregeld voor die medewerkers die aangenomen zijn voor 1 november 2013. Deze medewerkers hebben verworven rechten en de CAO blijft op hen van toepassing totdat de werkgever andere afspraken met hen heeft gemaakt over arbeidsvoorwaarden. 

Heroriëntatie arbeidsvoorwaarden nieuwe CAO
De NSO is op dit moment bezig met een heroriëntatie op arbeidsvoorwaarden. NSO Retail heeft een intentieverklaring getekend met INretail, dit om te onderzoeken of toetreding tot de CAO retail non food tot de mogelijkheden behoort.

CAO
De CAO is per 1 november 2013 beëindigd, het loon wordt niet meer aangepast. De laatste loonsverhoging in de CAO was per 1 juni 2013. De lonen in loonschaal 2 en grotendeels van loonschaal 3 van de CAO zijn lager als het Wettelijk Minimum Loon. U dient minimaal het WML te betalen. Zo lang er geen afspraken zijn gemaakt over nieuwe arbeidsvoorwaarden hebben medewerkers die voor 1 november 2013 aangenomen zijn recht op arbeidsvoorwaarden volgens de CAO. Dus ook recht op minimaal het WML op basis van een 38-urige werkweek.

Loonsverhoging per 1 februari 
Jaarlijks geeft de NSO in december aan hoeveel het totaalpercentage van de stijging van het minimum loon in dat jaar is geweest. Met het gemiddelde percentage, dit was per 1 februari 2020 2,57% en per 1 februari 2021 2,7% kunt u het loon* verhogen. Hier vindt u de adviespercentages van de loonsverhogingen van de eerdere jaren. Uiteraard is het verhogen van het loon altijd afhankelijk van het functioneren van uw medewerker, de bedrijfsresultaten en de arbeidsmarkt, U kunt ook een andere verhoging geven, want het verhogen van het loon is geen wettelijke verplichting. Uw medewerkers verdienen echter wel een redelijk loon. Uiteraard dient u altijd minimaal het minimumloon te betalen.
* de verhoging geldt niet voor het Wettelijk Minimum Loon voor medewerkers t/m 21 jaar, dit wijzigt jaarlijks per 1 januari en per 1 juli, zie onderstaand.

Wettelijk Minimum Loon (WML)
Hier treft u het Wettelijk Minimum Loon per 1 juli 2020 en 1 januari 2021 aan. 
Voor BBL leerlingen van 18 t/m 20 jaar geldt een afwijkend minimum uurloon. Deze staan vermeld in het WML bericht.


Feestdagen

Klik hier voor informatie over feestdagen en de winkeltijdenwet.

Vakantie uren

Bereken zelf het aantal vakantie uren van uw personeel.