Arbeidsvoorwaarden

De NSO heeft een Richtlijn Arbeidsvoorwaarden tabaksdetailhandel voor haar achterban opgesteld. Deze Richtlijn bevat een advies, dus geen wettelijke verplichting, voor werkgevers hoe om te gaan met arbeidsvoorwaarden nu de CAO is beëindigd. In de Richtlijn is per onderwerp beschreven wat er wettelijk geregeld is voor nieuwe medewerkers aangenomen na 1 november 2013 en wat er in de CAO was geregeld voor die medewerkers die aangenomen zijn voor 1 november 2013. Deze medewerkers hebben verworven rechten en de CAO blijft op hen van toepassing totdat de werkgever andere afspraken met hen heeft gemaakt over arbeidsvoorwaarden. 

Heroriëntatie arbeidsvoorwaarden nieuwe CAO per 1 januari 2021
De NSO is op dit moment bezig met een heroriëntatie op arbeidsvoorwaarden. NSOretail heeft een intentieverklaring getekend met INretail, dit om te onderzoeken of toetreding tot de CAO retail non food per 1 januari 2021 tot de mogelijkheden behoort.

CAO
De CAO is per 1 november 2013 beëindigd, het loon wordt niet meer aangepast. De laatste loonsverhoging in de CAO was per 1 juni 2013. De lonen in loonschaal 2 en grotendeels van loonschaal 3 van de CAO zijn lager als het Wettelijk Minimum Loon. U dient minimaal het WML te betalen. Zo lang er geen afspraken zijn gemaakt over nieuwe arbeidsvoorwaarden hebben medewerkers die voor 1 november 2013 aangenomen zijn recht op arbeidsvoorwaarden volgens de CAO. Dus ook recht op minimaal het WML op basis van een 38-urige werkweek.

Loonsverhoging per 1 februari 
Jaarlijks geeft de NSO in december aan hoeveel het prijsindexcijfer CBS en de gemiddelde loonsverhoging in het afgelopen jaar is geweest. Met het gemiddelde percentage, dit was in 2015 1,25%*, per 1 februari 2016 1,25%*, per 1 februari 2017 1,35%*, per 1 februari 2018 1,35%, per 1 februari 2019 1,5% en per 1 februari 2020 2,57% kunt u het loon verhogen. Uiteraard afhankelijk van het functioneren van uw medewerker, de bedrijfsresultaten en de arbeidsmarkt kunt u ook een andere verhoging geven. Dit is geen wettelijke verplichting, u dient wel minimaal het minimumloon te betalen.
* dit geldt niet voor het Wettelijk Minimum Loon.

Wettelijk Minimum Loon (WML)
Hier treft u het Wettelijk Minimum Loon per 1 januari 2020 en 1 juli 2020 aan. 
Voor BBL leerlingen van 18 t/m 20 jaar geldt een afwijkend minimum uurloon. Deze staan vermeld in het WML bericht.


Feestdagen

Klik hier voor informatie over feestdagen en de winkeltijdenwet.

Vakantie uren

Bereken zelf het aantal vakantie uren van uw personeel.