De Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Waarschijnlijk bent u niet dagelijks bezig met de ‘verborgen’ risico’s in uw winkel. Toch is het verstandig om stil te staan bij maatregelen voor een veilige en gezonde werkplek. Het gaat om bewustwording. Een goed handvat is het uitvoeren van de wettelijke verplichte RI&E.

De Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E ) 
Indien u personeel in dienst heeft, bent u wettelijk verplicht de RI&E uit te voeren. De digitale RI&E kunt u gratis uitvoeren zie digitale checklist voor de tabaksdetailhandel. Neem de inleiding goed door en betrek uw medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Aan de verplichte toetsing zijn kosten verbonden.

Inloggen RI&E: Eerst klikken op Nog geen account? Registreer eerst. Dan e-mail adres en wachtwoord en dan gelijk drukken op de knop Volgende.

Toetsing
U bent wettelijk verplicht de uitgevoerde digitale RI&E te laten toetsen door een kerndeskundige. De NSO heeft een afspraak gemaakt voor haar leden voor de toetsing van de digitale RI&E met arbodienst Arboz. De toetsing vindt plaats d.m.v. een digitale meeting. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen, voor 2021 € 225,-,  excl. BTW. Wilt u meer informatie neem dan contact op met Arboz Sandra van den Bedum 085-5004065.

Uiteraard kunt u de toetsing ook uit laten voeren door een andere kerndeskundige.

Heeft u minder dan totaal 40 uur per week medewerkers in dienst?
Indien u ten hoogste voor 40* uur per week arbeid laat verrichten, voldoet u aan uw wettelijke verplichting indien u de verkorte checklist gezondheidsrisico’s heeft ingevuld. Deze hoeft niet getoetst te worden!
*Voor de duidelijkheid 40 uur is het totaal opgetelde aantal uren dat door uw medewerker(s) samen per week wordt verricht.

Nu aan de slag met de RI&E:
Stap 1  Download de digitale checklist (hierboven)
Stap 2  Inventarisatie (met medewerkers)
Stap 3  Evaluatie
Stap 4  Plan van Aanpak
Stap 5  Voer de acties die uit het Plan van Aanpak komen


Introductie RIE

Preventie medewerker benoemen

Dit dient schriftelijk gedaan te worden, zie de NSO voorbeeldbrief.

Remedium Verzuimloket Tabaksdetailhandel

Klik hier voor meer informatie over het Remedium Verzuimloket.